Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Podržani tipovi

Podržani tipovi datoteka Music Kodek MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) 1) Photo Oznaka tipa datoteke .mp3 AAC/HE-AAC 1),2) .m4a, .aac 3) , .mp4, .3gp WMA9 Standard 2) .wma WMA10 Pro 7) .wma LPCM 1) .wav FLAC 2) .flac, .fla Dolby Digital 1),3) .ac3 DSF 2) .dsf DSDIFF 2),4) .dff AIFF 2) .aiff, .aif ALAC 2) .m4a Vorbis .ogg Monkey’s Audio .ape Format JPEG PNG 5) GIF 5) BMP 3),6) Oznaka tipa datoteke .jpeg, .jpg, .jpe .png .gif .bmp Napomene • Neke datoteke možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke, kodiranja datoteke, stanja snimka ili stanja servera kućne mreže. • Neke datoteke koje su obrađene na računaru možda neće biti moguće reprodukovati. • Brzo premotavanje unapred ili unazad možda neće biti moguće na nekim datotekama. • Sistem ne reprodukuje kodirane datoteke, poput datoteka sa DRM zaštitom. • Sistem može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle na USB uređajima: – do fascikli na 9. nivou (uključujući fasciklu „ROOT“) – do 500 datoteka/fascikli na pojedinačnom nivou • Sistem može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle uskladištene na serveru kućne mreže: – do fascikli na 19. nivou – do 999 datoteka/fascikli na pojedinačnom nivou • Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim sistemom. • Sistem može da prepozna Mass Storage Class (MSC) uređaje (kao što su flash memorija ili HDD), uređaje za snimanje slika (SICD uređaje) i tastature sa 101 tasterom. 1) Sistem može da reprodukuje „.mka“ datoteke. Ove datoteke ne mogu da se reprodukuju sa servera kućne mreže. 2) Sistem možda neće reprodukovati ovaj format datoteke sa servera kućne mreže. 3) Sistem ne reprodukuje ovaj format datoteke sa servera kućne mreže. 4) Sistem ne reprodukuje datoteke kodirane DST-om. 5) Sistem ne reprodukuje animirane PNG i animirane GIF datoteke. 6) Sistem ne reprodukuje 16-bitne BMP datoteke. 7) Sistem ne reprodukuje kodirane datoteke bez gubitka kvaliteta. 64 SR

Podržani ulazni audio formati Ovaj sistem podržava sledeće formate audio signala. Format : Podržani format. –: Nepodržani format. „HDMI1” „HDMI2” „HDMI3” Funkcija „TV” (DIGITAL IN) LPCM 2ch LPCM 5.1ch – LPCM 7.1ch – Dolby Digital Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus – DTS DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 DTS96/24 DTS-HD High Resolution Audio – DTS-HD Master Audio – DTS-HD LBR – DSD – Napomena Priključci HDMI IN 1/2/3 ne podržavaju zvučni signal koji sadrži zaštitu od kopiranja, kao što je Super Audio CD ili DVD-Audio. Dodatne informacije 65 SR