Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Finlandese

Tietoja päävalikosta

Tietoja päävalikosta Voit avata päävalikon TV-näytössä yhdistämällä järjestelmän ja television HDMI-kaapelilla (lisävaruste). Päävalikossa voit määrittää erilaisia asetuksia valitsemalla [Setup] tai valitsemalla katsottavan tulon tai palvelun tulojen luettelosta. [Setup] Tulojen luettelo Päävalikon käyttäminen ///, (vahvista) HOME BACK 1 Paina HOME. Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse [Setup] tai jokin tulojen luettelossa oleva kohde painamalla /// ja paina sitten . Valittu tulo- tai asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla BACK. 12 FI

Tulojen luettelo Tulon nimi Selitys [TV] Toistaa television äänen. (sivu 22) [HDMI1] Toistaa HDMI IN 1 -liitäntään liitetyn laitteen äänen. (sivu 22) [HDMI2] Toistaa HDMI IN 2 -liitäntään liitetyn laitteen äänen. (sivu 22) [HDMI3] Toistaa HDMI IN 3 -liitäntään liitetyn laitteen äänen. (sivu 22) [Bluetooth Audio] Toistaa BLUETOOTH-toiminnolla yhdistetyn laitteen äänen. (sivu 29) [Analog] Toistaa ANALOG IN -liitäntään liitetyn laitteen äänen. [USB] Toistaa liitettyyn USB-laitteeseen tallennetut musiikkitai valokuvatiedostot. (sivu 23) [Screen mirroring] Näyttää mobiililaitteen näytön TV-näytössä. (sivu 38) [Home Network] Toistaa verkon kautta yhdistetyssä laitteessa olevat musiikkitai valokuvatiedostot. (sivu 34) [Music Services] Käyttää Internetin musiikkipalveluita. (sivu 35) [Setup] Katso ”Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 46). Vihje Voit valita tulon myös painamalla toistuvasti INPUT +/–. 13 FI