Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Finlandese

Selkeästä äänestä

Selkeästä äänestä nauttiminen matalalla äänenvoimakkuudella yöllä (NIGHT) Ääni toistetaan pienellä voimakkuudella, äänenlaadusta ja keskustelujen selkeydestä kuitenkaan tinkimättä. Keskustelujen selkeyttäminen (VOICE) VOICE 1 Paina NIGHT. Yötila ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse yötila painelemalla painiketta. Tila [On] [Off] Selitys NIGHT Ottaa yötilatoiminnon käyttöön. Poistaa yötilatoiminnon käytöstä. 1 Paina VOICE. Puhetila ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse puhetila painelemalla painiketta. Tila [Up Off] [Up 1] [Up 2] Selitys Normaali Keskustelu kuuluu hyvin keskustelun selkeytyksen ansiosta. Keskustelua selkeytetään, jotta myös vanhukset kuulevat keskustelun hyvin. Vihje Voit valita asetusvalikosta [Voice] (sivu 54). Vihje Voit valita asetusvalikosta [Night] (sivu 54). 26 FI

Bassokaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen Bassokaiutin on tarkoitettu bassoäänten tai matalataajuisten äänten toistamiseen. Voit säätää bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla SW (bassokaiuttimen äänenvoimakkuus) +/–. Huomautus SW +/– Jos tulolähde ei sisällä paljon bassoääntä, kuten televisio-ohjelmat, bassokaiuttimen bassoääntä voi olla vaikea kuulla. Kuvan ja äänen välisen viiveen säätäminen ///, OPTIONS Television katselun aikana 27 FI Kun ääni ei vastaa TV-näytössä olevaa kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen välistä viivettä. Asetustapa vaihtelee tulon mukaan. 1 Paina OPTIONS. ”SYNC” ilmestyy etupaneelin näyttöön. 2 Paina tai Säädettävä aika ilmestyy etupaneelin näyttöön. 3 Säädä viivettä painamalla / ja paina sitten . Voit säätää viiveeksi 0–300 ms 25 ms:n välein. 4 Paina OPTIONS. Etupaneelin näytön asetusvalikko suljetaan. Äänitehosteen valitseminen