Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Finlandese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Finlandese

Verkkotoiminnon

Verkkotoiminnon käyttäminen Tietokoneessa olevan musiikin kuunteleminen kotiverkon kautta Voit toistaa tietokoneeseen tallennetut musiikkitiedostot kotiverkon kautta. Musiikkitiedostot voidaan toistaa käyttämällä järjestelmän kuvaruutunäyttöä (OSD) tai mobiililaitteessa, kuten älypuhelimessa tai tablet-laitteessa, olevaa SongPalsovellusta. Kotiverkon valmisteleminen 1 Yhdistä järjestelmä verkkoon. Lisätietoja on kohdissa ”Yhteyden muodostaminen lankaverkkoon” (sivu 18) ja ”Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon” (sivu 20). 2 Yhdistä tietokone verkkoon. Lisätietoja on tietokoneen käyttöohjeissa. 3 Määritä tietokone. Sinun on määritettävä tietokone palvelimeksi, jotta voit käyttää tietokonetta kotiverkossa. Lisätietoja on tietokoneen käyttöohjeissa. Vihje Katso [Setup] – [Network Settings] – [Network Connection Status], kun tarkistat verkon yhteystilan. Tietokoneessa olevan musiikin kuunteleminen Tietokone Langaton lähiverkkoreititin 1 Paina HOME. Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse päävalikosta [Home Network]. Kotiverkon laitenimi ilmestyy TV-näyttöön. 3 Valitse haluttu laite – [Music] – kansio, johon kappaleet on tallennettu – kappale. Valittu kappale toistetaan, ja ääni toistetaan järjestelmän kautta. 4 Säädä äänenvoimakkuutta. • Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen +/– -painiketta. • Säädä bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen SW +/– -painiketta (sivu 27). Vihjeitä • Voit katsella tietokoneeseen tallennettuja valokuvia valitsemalla [Photo] vaiheessa 3. • Voit suorittaa erilaisia toimintoja asetusvalikossa (sivu 54). 34 FI

Tietokoneessa olevan musiikin kuunteleminen SongPalilla Tietokone Langaton lähiverkkoreititin Älypuhelin tai tablet-laite Voit toistaa tietokoneeseen tallennetut musiikkitiedostot mobiililaitteeseen, kuten älypuhelimeen tai tabletlaitteeseen, ladattavalla SongPalsovelluksella. Lisätietoja SongPalista on kohdassa ”SongPalin käyttötavat” (sivu 36) tai seuraavassa URLosoitteessa. http://info.songpal.sony.net/help/ Musiikkipalveluissa olevan musiikin kuunteleminen Tämän järjestelmän avulla voit kuunnella Internetin musiikkipalveluja. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että järjestelmä on yhteydessä Internetiin. 1 Paina HOME. Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse päävalikosta [Music Services]. Musiikkipalveluiden luettelo ilmestyy TV-näyttöön. 3 Valitse haluttu musiikkipalvelu. Musiikkipalveluiden käyttöopas ilmestyy TV-näyttöön. Voit nauttia musiikkipalveluista noudattamalla oppaan ohjeita. Vihje Voit päivittää palveluntarjoajaluettelon painamalla OPTIONS ja valitsemalla [Update Services] vaiheessa 2. 35 FI Verkkotoiminnon käyttäminen