Views
5 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Rumeno

Afişarea ecranului

Afişarea ecranului dispozitivului mobil pe un televizor (MIRRORING) [Screen mirroring] este o funcţie care afişează ecranul unui dispozitiv mobil pe televizor, prin tehnologia Miracast. Sistemul poate fi conectat direct la un dispozitiv compatibil cu Screen mirroring (de exemplu, telefon inteligent, tabletă). Vă puteţi bucura de utilizarea afişajului dispozitivului pe ecranul mare al televizorului. Pentru a utiliza această caracteristică nu este necesar un router wireless (sau un punct de acces). MIRRORING Note • Atunci când folosiţi Screen mirroring, calitatea imaginii şi a sunetului poate fi deteriorată, uneori, din cauza interferenţelor de la alte reţele. • În funcţie de mediul de utilizare, calitatea imaginii şi a sunetului pot să se deterioreze. • Unele funcţii de reţea pot să nu fie disponibile atunci când folosiţi Screen mirroring. • Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. este compatibil cu Miracast. Nu se garantează conectivitatea cu toate dispozitivele compatibile Miracast. Revocarea funcţiei Screen Mirroring Apăsaţi HOME sau BACK. HOME BACK 1 Apăsaţi MIRRORING. 2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul televizorului. Activaţi funcţia Screen mirroring de pe dispozitivul dvs. mobil. Ecranul dispozitivului mobil apare pe ecranul televizorului. Sfaturi • Puteţi selecta [Screen mirroring] din meniul de pornire la pasul 1. • Puteţi îmbunătăţi stabilitatea de redare prin setarea [Screen mirroring RF Setting] (pagina 50). 36 RO

Utilizarea diferitelor funcţii/setări Stabilirea conexiunii wireless a subwooferului (LINK) Stabiliţi din nou conexiunea wireless a subwooferului pentru o conexiune mai bună. Indicator de alimentare LINK 3 Selectaţi [System Settings] - [Wireless Subwoofer Connection] - [Link]. Pe ecranul televizorului apare afişajul [Link]. 4 Apăsaţi LINK de pe spatele subwooferului. Indicatorul de alimentare de pe subwoofer clipeşte cu culoarea verde. Continuaţi cu pasul următor după 1minut. 5 Selectaţi [Start]. Începe setarea legăturii. Pentru a reveni la afişajul anterior, selectaţi [Cancel]. 6 Finalizaţi setarea legăturii urmând instrucţiunile din mesajul de pe ecran. Indicatorul de alimentare de pe subwoofer se aprinde cu culoarea verde. Note • Dacă apare mesajul [Cannot set Link.], urmaţi instrucţiunile de pe ecran. • Dacă [Bluetooth Mode] este setat la [Transmitter] iar dispozitivul BLUETOOTH este conectat la sistem, conexiunea wireless a subwooferului nu poate fi stabilită. Utilizarea diferitelor funcţii/setări 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului. 2 Selectaţi [Setup] din meniul de pornire. Pe ecranul televizorului apare afişajul de setare. 37 RO