Views
4 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Informácie o domovskej

Informácie o domovskej ponuke Domovskú ponuku môžete zobraziť na televíznej obrazovke prepojením systému a televízora pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky). Z domovskej ponuky môžete konfigurovať rôzne nastavenia výberom položky [Setup], prípadne zo zoznamu vstupov vybrať vstup alebo službu, ktorú chcete sledovať. [Setup] Zoznam vstupov Používanie domovskej ponuky ///, (potvrdiť) HOME BACK 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Stláčaním tlačidiel /// to select [Setup] alebo požadovanú položku v zozname vstupov a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí vybraný vstup alebo displej nastavenia. Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stlačením tlačidla BACK. 12 SK

Zoznam vstupov Názov vstupu Vysvetlenie [TV] Slúži na reprodukciu zvuku televízora. (str. 22) [HDMI1] Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou konektora HDMI IN 1. (str. 22) [HDMI2] Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou konektora HDMI IN 2. (str. 22) [HDMI3] Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou konektora HDMI IN 3. (str. 22) [Bluetooth Audio] Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou funkcie BLUETOOTH. (str. 29) [Analog] Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou konektora ANALOG IN. [USB] Slúži na reprodukciu hudby alebo prehrávanie súborov s fotografiami, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB. (str. 23) [Screen mirroring] Slúži na zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia na televíznej obrazovke. (str. 38) [Home Network] Slúži na reprodukciu hudby alebo prehrávanie súborov s fotografiami v zariadení pripojenom prostredníctvom siete. (str. 34) [Music Services] Slúži na používanie hudobných služieb na internete. (str. 35) [Setup] Pozrite si časť „Používanie displeja nastavenia“ (str. 46). Tip Vstup môžete vybrať aj opakovaným stláčaním tlačidiel INPUT +/–. 13 SK