Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Informácie o opise

Informácie o opise krokov V tomto návode na použitie sú operácie opísané ako kroky, ktoré sa vykonávajú v domovskej ponuke zobrazenej na televíznej obrazovke pomocou diaľkového ovládača v čase, keď sú systém a televízor pripojené pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky). Kroky operácií, pomocou ktorých sa vyberajú položky na televíznej obrazovke použitím tlačidiel /// a , sú zjednodušené nasledujúcim spôsobom. Príklad: Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup]. Operácia, ktorou sa vyberá položka stláčaním tlačidiel /// a výrazom „vyberte“. , je označená Príklad: Z domovskej ponuky vyberte položku [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. Pri opakovaní operácie, ktorou sa vyberá položka stláčaním tlačidiel /// a , sú vybraté položky prepojené znakom „–“. Tipy • Tlačidlá na jednotke môžete používať, ak majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá na diaľkovom ovládači. • Znaky v zátvorkách [ ] sa zobrazujú na televíznej obrazovke. Znaky v úvodzovkách „ “ sa zobrazujú na displeji predného panela. 14 SK

Pripojenie a príprava Pripojenie na prehrávanie obsahu vo formáte 4K s ochranou autorských práv Pripojenie a príprava Pripojenie televízora s formátom 4K a zariadenia sformátom4K Ak chcete prehrávať obsah vo formáte 4K, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorských práv, a počúvať zvuk zo systému, pripojte televízor a zariadenie prostredníctvom konektora HDMI kompatibilného s technológiou HDCP 2.2. Obsah vo formáte 4K s ochranou autorských práv možno prehrávať iba prostredníctvom pripojenia pomocou konektora HDMI kompatibilného s technológiou HDCP 2.2. Konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP 2.2 Konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP 2.2 TV Prehrávač diskov Blu-ray Disc, prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač atď. Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) Odporúča sa používať kvalitný vysokorýchlostný kábel HDMI s podporou siete Ethernet. 1 Skontrolujte po pripojení vstupného konektora HDMI k vášmu televízoru kompatibilného s technológiou HDCP 2.2. Bližšie informácie nájdete v návode na použitie televízora. 15 SK