Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Zobrazenie obrazovky

Zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia v televízore (funkcia MIRRORING) [Screen mirroring] je funkcia na zobrazovanie obrazovky mobilného zariadenia v televízore použitím technológie Miracast. Systém možno pripojiť priamo k zariadeniu kompatibilnému s funkciou Screen mirroring (napríklad smartfónu, tabletu). Používanie displeja zariadenia si môžete vychutnať na veľkej televíznej obrazovke. Na používanie tejto funkcie nie je potrebný žiadny bezdrôtový smerovač (ani prístupový bod). Poznámky • Pri používaní funkcie Screen mirroring sa kvalita obrazu a zvuku môže niekedy zhoršiť z dôvodu rušenia z iných sietí. • V závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie používa, sa kvalita obrazu a zvuku môže zhoršiť. • Počas používania funkcie Screen mirroring nemusia byť niektoré sieťové funkcie k dispozícii. • Skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné s technológiou Miracast. Nedá sa zaručiť pripojenie k všetkým zariadeniam kompatibilným s technológiou Miracast. Zrušenie funkcie Screen mirroring Stlačte tlačidlo HOME alebo BACK. MIRRORING HOME BACK 1 Stlačte tlačidlo MIRRORING. 2 Postupujte podľa pokynov na televíznej obrazovke. Aktivujte funkciu Screen mirroring v mobilnom zariadení. Na televíznej obrazovke sa zobrazí obrazovka mobilného zariadenia. Tipy • V kroku č. 1 môžete z domovskej ponuky vybrať položku [Screen mirroring]. • Stabilitu prehrávania môžete zlepšiť nastavením položky [Screen mirroring RF Setting] (str. 52). 38 SK

Používanie rôznych funkcií/ nastavení Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového reproduktora (LINK) Lepšie pripojenie hlbokotónového reproduktora dosiahnete jeho opätovným bezdrôtovým pripojením. Indikátor napájania LINK 3 Vyberte položku [System Settings] – [Wireless Sound Connection] – [Secure Link]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí obrazovka [Secure Link]. 4 Stlačte tlačidlo LINK na zadnej strane hlbokotónového reproduktora. Indikátor napájania hlbokotónového reproduktora bliká na zeleno. Do 1 minúty prejdite na ďalší krok. 5 Vyberte položku [Start]. Spustí sa nastavenie prepojenia. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce zobrazenie, vyberte položku [Cancel]. 6 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie prepojenia. Indikátor napájania hlbokotónového reproduktora svieti na zeleno. Poznámky • Ak sa zobrazí hlásenie [Cannot set Link.], postupujte podľa pokynov na obrazovke. • Keď je položka [Bluetooth Mode] nastavená na možnosť [Transmitter] a zariadenie BLUETOOTH je pripojené k systému, nemožno nadviazať spojenie s bezdrôtovým hlbokotónovým reproduktorom. Používanie rôznych funkcií/nastavení 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí displej nastavenia. 39 SK