Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

Om beskrivningen av

Om beskrivningen av stegen I den här bruksanvisningen beskrivs hur du utför åtgärder via startmenyn på tv-skärmen med hjälp av fjärrkontrollen när anläggningen och tv:n är anslutna via HDMI-kabeln (medföljer inte). Åtgärder för att välja objekt på tv-skärmen med hjälp av /// och förenklade enligt följande: visas Exempel: Välj [Setup] på startmenyn. Åtgärden att välja ett objekt genom att trycka på /// och som ”välj”. beskrivs Exempel: Välj [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup] på startmenyn. När du ska upprepa åtgärden för att välja ett objekt genom att trycka på /// och , visas objekten åtskilda med ”-”. Tips! • Du kan också använda knapparna på anläggningen om de har samma eller liknande namn som de på fjärrkontrollen. • Tecken inom hakparentes [ ] visas på tv-skärmen. Tecken inom citattecken ” ” visas i teckenfönstret. 14 SV

Anslutning och förberedelse Anslutning för att visa upphovsrättsskyddat 4K-innehåll Ansluta en 4K-tv och 4K-enhet Du kan titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll och lyssna på ljud från anläggningen genom att ansluta tv:n och enheten till anläggningen via ett HDCP2.2-kompatibelt HDMI-uttag. Du kan titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll endast via det HDCP2.2- kompatibla HDMI-uttaget. HDCP2.2- kompatibelt HDMI-uttag Anslutning och förberedelse HDCP2.2- kompatibelt HDMI-uttag Tv Blu-ray Disc-spelare, kabel-tv-box, satellitmottagare osv. HDMI-kabel (medföljer inte) HDMI-kabel (medföljer inte) Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet rekommenderas. 1 Kontrollera vilken HDMI-ingång på tv:n som är kompatibel med HDCP2.2. Mer information finns i bruksanvisningen till tv:n. 2 Anslut den HDCP2.2-kompatibla HDMI-ingången på tv:n till HDMI OUT-uttaget på enheten via HDMI-kabeln (medföljer inte). Tv-anslutningen upprättas. 15 SV