Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

Lyssna på ljud Lyssna

Lyssna på ljud Lyssna på tv 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Välj [TV] på startmenyn. 3 Välj önskat program via tv:ns fjärrkontroll. Det valda tv-programmet visas på tv:n och tv-ljudet matas ut från anläggningen. 4 Ställ in volymen. • Justera volymen genom att trycka på +/– på fjärrkontrollen. • Justera subwoofervolymen genom att trycka på SW +/– på fjärrkontrollen (sidan 27). Tips! Du kan välja [TV] genom att trycka på INPUT +/– på fjärrkontrollen. Lyssna på ljud från den anslutna enheten 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Välj insignalen som enheten är ansluten till på startmenyn. Bilden från den valda enheten visas på tv-skärmen och ljudet matas ut från anläggningen. Om du väljer [Analog], visas startmenyn på tv-skärmen. 3 Ställ in volymen. • Justera volymen genom att trycka på +/– på fjärrkontrollen. • Justera subwoofervolymen genom att trycka på SW +/– på fjärrkontrollen (sidan 27). Tips! Du kan välja insignal genom att trycka på INPUT +/– på fjärrkontrollen. Ändra insignalsnamnet som visas på startmenyn Du kan ändra insignalsnamnet för [HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3] som visas på startmenyn. 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Placera markören på [HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3] på startmenyn, och tryck sedan på OPTION. Alternativmenyn visas på tv-skärmen. 3 Välj [Input Label]. 22 SV

4 Välj önskat insignalsnamn. Du kan välja bland följande insignalsnamn: • [BD Player] • [DVD Player] • [Cable Box] • [Satellite] •[GAME] •[PC] 5 Tryck på för att slutföra åtgärden. Lyssna på musik på en USB-enhet Du kan spela upp musik-/fotofiler som är lagrade på en ansluten USB-enhet. Spelbara filtyper beskrivs i ”Uppspelningsbara filtyper” (sidan 65). 1 Anslut USB-enheten till (USB)-porten. Lyssna på ljud Tips! När du ändrar insignalsnamnet, ändras också motsvarande ikon automatiskt. 2 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 3 Välj [USB (Connected)] på startmenyn. 4 Välj [Music] > mappen där låtarna är lagrade > önskad låt. Den valda låten spelas upp och ljudet matas ut från anläggningen. 5 Ställ in volymen. • Justera volymen genom att trycka på +/– på fjärrkontrollen. • Justera subwoofervolymen genom att trycka på SW +/– på fjärrkontrollen (sidan 27). 23 SV