Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

[Network Settings]

[Network Settings] [Internet Settings] Anslut anläggningen till nätverket iförväg. [Wired Setup]: Välj det här alternativet när du ansluter anläggningen till en bredbandsrouter via nätverkskabel. [Wireless Setup]: Välj det här alternativet när du använder anläggningens inbyggda Wi-Fi-funktion för att ansluta till ett trådlöst nätverk. Tips! Mer information finns i avsnittet med vanliga frågor på följande webbplats: www.sony.eu/support [Network Connection Status] Visar den aktuella nätverksanslutningens tillstånd. [Network Connection Diagnostics] Du kan utföra en nätverksdiagnos för att kontrollera om nätverksanslutningen är korrekt. [Screen mirroring RF Setting] Om du använder flera trådlösa system, till exempel ett trådlöst nätverk, kan de trådlösa signalerna bli instabila. I så fall kan du förbättra stabiliteten på uppspelningen genom att ställa in den primära radiofrekvensen för Screen mirroring. [Auto]: Du bör vanligtvis välja det här alternativet. Anläggningen väljer automatiskt den bästa kanalen för Screen mirroring. [CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Den valda kanalen prioriteras vid Screen mirroringanslutning. [Connection Server Settings] Anger om den anslutna hemnätverksservern ska visas eller inte. [Auto Home Network Access Permission] [On]: Möjliggör automatisk åtkomst från en nyss identifierad styrenhet för hemnätverket. [Off]: Av [Home Network Access Control] Visar en lista med produkter som är kompatibla med styrenheten för hemnätverket, och anger om kommandon från styrenheterna i listan ska få effekt. [External Control] [On]: Anläggningen kan styras via styrenheten för hemnätverket. [Off]: Av [Remote Start] [On]: Du kan starta anläggningen från en enhet som är länkad via nätverket när anläggningen är i viloläge. [Off]: Anläggningen kan inte startas från en enhet som är länkad via nätverket. [Input Skip Setting] Överhoppning är en praktisk funktion som innebär att du kan hoppa över onödiga indatasignaler när du väljer en funktion genom att trycka på INPUT +/–. [Do not skip]: Anläggningen hoppar inte över den valda insignalen. [Skip]: Anläggningen hoppar över den valda insignalen. Obs! När du trycker på INPUT +/– medan startmenyn visas, visas insignalsikonen nedtonad om den har ställts in på [Skip]. Tips! Du kan välja [Input Skip Setting] på alternativmenyn (sidan 54). 52 SV

[Easy Setup] Kör [Easy Setup] för att göra grundläggande ursprungsinställningar och nätverksinställningar för anläggningen. Följ anvisningarna på skärmen. [Resetting] [Reset to Factory Default Settings] Du kan återställa systeminställningarna till fabriksinställningarna genom att välja inställningsgruppen. Alla inställningar i gruppen återställs. [Initialize Personal Information] Du kan radera din personliga information som lagras på anläggningen. Obs! Radera av säkerhetsskäl all personlig information innan du kasserar eller överlåter anläggningen eller säljer den vidare. Vidta lämpliga åtgärder, till exempel genom att logga ut efter att du har använt en nätverkstjänst. Använda funktionerna/inställningarna 53 SV