Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör • Optisk digitalkabel (1) • Högtalare (1) • Snabbstartguide (1) • Väggmonteringsfästen (2), skruvar (2) • Bruksanvisning (1) • Subwoofer (1) • Fjärrkontroll (1) • R03-batterier (storlek AAA) (2) 6 SV

Guide till delar och kontroller Bilderna visar inga detaljer. Enhet (högtalarpanel) Framsida Fjärrkontrollsensor Teckenfönster på frontpanelen BLUETOOTH-indikator (blå) – Blinkar snabbt blå: Viloläge för parkoppling – Blinkar blå: BLUETOOTHanslutning har påbörjats – Lyser blå: BLUETOOTH-anslutning har upprättats (ström)-knapp Starta anläggningen eller sätt den i viloläge. INPUT-knapp (sidan 12, 22) PAIRING-knapp (sidan 29) VOL +/–-knappar N-Mark-märke (sidan 30) Vidrör märket med den NFC-kompatibla enheten när du använder NFC-funktionen. (USB)-port 7 SV