Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

Fjernbetjening INPUT

Fjernbetjening INPUT +/– (side 12, 21) (tænd/sluk) Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand. DISPLAY Viser afspilningsoplysninger på TV-skærmen. CLEAR AUDIO+ (side 23) SOUND FIELD (side 23) VOICE (side 24) NIGHT (side 24) DIMMER (side 39) Farveknapper Genvejstaster til valg af punkter på nogle menuer. MIRRORING (side 36) PAIRING (side 27) OPTIONS (side 25, 52) BACK (side 12) /// (side 12) (vælg) (side 12) HOME (side 12) (afbrydelse af lyd) Slår midlertidigt lyden fra. (lydstyrke) +/– Regulerer lydstyrken. 10 DA SW (subwooferlydstyrke) +/– Justerer subwooferens lydstyrke.

Afspilningsknapper / (hurtig fremad, tilbagespoling) Søger tilbage eller fremad. / (forrige/næste) Vælger forrige/næste kapitel, nummer eller fil. (afspil) Starter eller genstarter afspilning (genoptag afspilning). (pause) Sætter afspilning på pause eller genstarter afspilning. (stop) Stopper afspilning. RX/TX (receiver/sender) (side 31) AUDIO (side 38) 11 DA