Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

Om trinbeskrivelsen I

Om trinbeskrivelsen I disse betjeningsvejledninger beskrives handlinger som trin, der udføres på den startmenu, der vises på TV-skærmen, ved brug af fjernbetjeningen, mens systemet og TV'et er forbundet med HDMI-kablet (medfølger ikke). De handlinger, der vælger elementer på TV-skærmen ved brug af /// og , er forenklet på følgende måde. Eksempel: Vælg [Setup] i startmenuen. Den handling, der vælger et element, når der trykkes på /// og , kaldes "vælg". Eksempel: Vælg [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup] i startmenuen. Når du gentager den handling, der vælger et element ved at trykke på /// og , sammensættes de valgte elementer med "-". Tips • Du kan anvende knapperne på enheden, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen. • Tegnene i parenteser [ ] vises på TV-skærmen. Tegnene i anførselstegn " " vises på frontpanelskærmen. 14 DA

Tilslutning og forberedelse Tilslutning til visning af copyrightbeskyttet 4K-indhold Tilslutning til et 4K TV og en 4K-enhed Hvis du vil se copyrightbeskyttet 4K-indhold og lytte til lyd fra systemet, skal du tilslutte TV'et og enheden via et HDCP2.2-kompatibelt HDMI-stik. Du kan kun få vist copyrightbeskyttet 4K-indhold gennem den HDCP2.2- kompatible HDMI-tilslutning. HDCP2.2- kompatibelt HDMI-stik Tilslutning og forberedelse HDCP2.2- kompatibelt HDMI-stik TV Blu-ray Disc-afspiller, kabelboks eller satellitboks osv. HDMI-kabel (medfølger ikke) HDMI-kabel (medfølger ikke) Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet anbefales 1 Kontroller, hvilket HDMIindgangsstik på TV'et, der er kompatibelt med HDCP2.2. Se i betjeningsvejledningen til TV'et. 2 Forbind det HDCP2.2-kompatible HDMI OUT-indgangsstik på TV'et og HDMI-stikket på enheden med HDMI-kablet (medfølger ikke). TV-tilslutning er fuldført. 15 DA