Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

Lytte til musik på en

Lytte til musik på en USB-enhed Du kan afspille musik-/fotofiler, der er lagret på en tilsluttet USB-enhed. Oplysninger om filtyper, der kan afspilles, finder du i "Filtyper, der kan afspilles" (side 63). 1 Tilslut en USB-enhed til (USB)- porten. Tip Du kan udføre forskellige handlinger i indstillingsmenuen (side 52). Visning af fotos på en USB-enhed Du kan afspille fotofiler, der er lagret på en tilsluttet USB-enhed. Oplysninger om filtyper, der kan afspilles, finder du i "Filtyper, der kan afspilles" (side 63). Vælg [Photo] - den mappe, hvor fotos er lagret - foto i trin 4. Det valgte foto vises på TV-skærmen. Tip Du kan udføre forskellige handlinger i indstillingsmenuen (side 52). 2 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen. 3 Vælg [USB (Connected)] i startmenuen. 4 Vælg [Music] - den mappe, hvor sangene er lagret - sang. Den valgte lyd afspilles, og lyden udsendes fra systemet. 5 Juster lydstyrken. • Juster lydstyrken ved at trykke på +/– på fjernbetjeningen. • Juster subwooferens lydstyrke ved at trykke på SW +/– på fjernbetjeningen (side 25). Bemærk Du må ikke fjerne USB-enheden under betjening. Sluk systemet, før du tilslutter eller fjerner en USB-enhed, så du undgår datafejl eller beskadigelse af USB-enheden. 22 DA

Valg af lydeffekter Indstilling af lydeffekter, der er tilpasset til lydkilder (SOUND FIELD) Du kan nemt nyde forprogrammerede lydeffekter, der er tilpasset forskellige lydkilder. SOUND FIELD Lydfelt [Sports] [Game Studio] [Standard] Forklaring Kommentarerne er tydelige, bifaldsråb høres som surroundsound, og lydene er realistiske. Lydeffekter optimeres til spil. Lydeffekter optimeres for den individuelle kilde. Tips • Du kan vælge [ClearAudio+] ved at trykke på CLEAR AUDIO+ på fjernbetjeningen. • Du kan vælge lydfeltet fra indstillingsmenuen (side 52). Valg af lydeffekter CLEAR AUDIO+ 1 Tryk på SOUND FIELD. Lydfeltsmenuen vises på TV-skærmen. 2 Tryk på knappen flere gange for at vælge det ønskede lydfelt. Lydfelt [ClearAudio+] [Movie] [Music] Forklaring Den rette lydindstilling vælges automatisk for lydkilden. Lydeffekter optimeres til film. Denne tilstand gengiver lydens tæthed og fyldighed. Lydeffekter optimeres til musik. 23 DA