Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

Når du ser en anden

Når du ser en anden enhed 1 Tryk på OPTIONS. Indstillingsmenuen vises på TV-skærmen. 2 Vælg [A/V SYNC]. 3 Juster forsinkelsen ved brug af /, og tryk derefter på . Du kan justere fra 0 msek til 300 msek i intervaller på 25 msek. 26 DA

Lyt til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen Lytte til musik fra en mobilenhed Du kan lytte til musik, der er lagret på en mobilenhed, f.eks. en smartphone eller tablet via en trådløs forbindelse ved at tilslutte systemet og mobilenheden med BLUETOOTH-funktionen. Når du opretter tilslutning til mobilenheden med BLUETOOTHfunktionen, kan du betjene den ved ganske enkelt at bruge den medfølgende fjernbetjening uden at tænde TV'et. INPUT +/– PAIRING SW +/– HOME +/– Afspilningsknapper RX/TX Lytte til musik ved tilknytning med en mobilenhed 1 Tryk på PAIRING. Systemet skifter til tilknytningstilstand, der vises "BT" på frontpanelskærmen, og BLUETOOTHindikatoren blinker hurtigt. 2 Tænd for BLUETOOTH-funktionen, og vælg derefter "HT-CT790" efter at have søgt efter det på mobilenheden. Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode, skal du indtaste "0000". 3 Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på enheden lyser blåt. Der er oprettet en tilslutning mellem systemet og mobilenheden. 4 Start lydafspilning med musikappen på den tilsluttede mobilenhed. Der udsendes lyd fra enheden. 5 Juster lydstyrken. • Juster lydstyrken ved at trykke på +/– på fjernbetjeningen. • Juster subwooferens lydstyrke ved at trykke på SW +/– på fjernbetjeningen (side 25). • Du kan afspille eller sætte indholdet på pause ved brug af afspilningsbetjeningsknapperne på fjernbetjeningen. Lyt til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen 27 DA