Views
2 weeks ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Danese

Medfølgende tilbehør

Medfølgende tilbehør • Optisk digitalt kabel (1) • Bjælkehøjttaler (1) • Installationsvejledning (1) • Vægmonteringsbeslag (2), skruer (2) • Betjeningsvejledninger (1) • Subwoofer (1) • Fjernbetjening (1) • R03-batterier (størrelse AAA) (2) 6 DA

Vejledning i dele og knapper Detaljer er udeladt fra illustrationerne. Enhed (bjælkehøjttaler) Front Fjernbetjeningssensor Frontpanelskærm BLUETOOTH-indikator (blå) – Blinker hurtigt blåt: Standbystatus under tilknytning – Blinker blåt: BLUETOOTHtilslutning forsøges – Lyser blåt: BLUETOOTHforbindelse er etableret -knap* (tænd/sluk) Tænder systemet eller sætter det i standbytilstand. INPUT-knap (side 12, 21) PAIRING-knap (side 27) VOL +/–-knapper N-Mark (side 28) Når du bruger NFC-funktionen, skal du lade din NFC-kompatible enhed berøre mærket. (USB)-port 7 DA