Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Avtorske pravice •

Avtorske pravice • SonicStage in logotip SonicStage sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki korporacije Sony. • »WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki korporacije Sony. • in sta blagovni znamki korporacije Sony. • Microsoft, Windows, Windows NT in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije Microsoft v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. • Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki inkorporacije Adobe Systems v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. • MPEG Layer-3 avdio kodirna tehnologija in patenti sta licenci Fraunhofer IIS in Thomson. • IBM in PC/AT sta blagovni znamki International Business Machines Corporation. • Macintosh je blagovna znamka Apple Computer, Inc. • Pentium je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka korporacije Intel. • IZDELEK JE POD LICENCO MPEG-4 VIZUALNEGA PATENTA ZA OSEBNO IN NEKOMER- CIALNO UPORABO (i) KODIRANJE VIDEO DATOTEK V SKLADU Z MPEG-4 VIZUALNIM STANDARDOM (»MPEG-4 VIDEO«) IN/ALI (ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO DATOTEK KODIRANIH PRI OSEBNIH ALI NEKOMER- CIONALNIH AKTIVNOSTIH IN/ALI PRISKRBLJENIH IZ STRANI VIDEO DOBAVITELJEV Z LICENCO ZA POSREDOVANJE MPEG-4 VIDEO DATOTEK. NOBENO DOVOLJENJE NI PODELJENO IN SE NE SME UPORABLJATI ZA KATERO DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE O PROMOCIJSKI, INTERNI ALI KOMERCIALNI UPO- RABI LAHKO NAJDETE NA SPLETNI STRANI HTTP://WWW.MPEGLA.COM • IZDELEK JE POD AVC LICENCO ZA OSEBNO IN NEKOMERCIONALNO UPORABO (i) KODIRANJE VIDEO DATOTEK V SKLADU Z AVC STANDARDOM (»AVC VIDEO«) IN/ALI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO DATOTEK, KI SO BILE DEKODIRANE PRI OSEBNIH ALI NEKOMERCIONALNIH AKTIVNOSTIH IN/ALI PRISKRBLJENIH IZ STRANI VIDEO DO- BAVITELJEV Z LICENCO ZA POSREDOVANJE AVC VIDEO DATOTEK. NOBENO DOVOLJENJE NI PODELJENO IN SE NE SME UPORABLJATI ZA KATERO DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE LAHKO NAJDETE NA SPLETNI STRANI HTTP://WWW. MPEGLA.COM • ZDA in drugi tuji patenti pod licenco Dolby Laboratories. • Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov. V tem priročniku nista specificirani oznaki TM in ®. Izdelek je zaščiten z lastninskimi pravicami korporacije Microsoft. Uporaba ali prodaja tehnologije izven izdelka ni dovoljena brez licence korporacije Microsoft ali iz strani korporacije Microsoft pooblaščenega podjetja. Program ©2007 korporacija Sony Dokumentacija ©2007 korporacija Sony 116

117