Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Uporaba 5-smerne tipke S

Uporaba 5-smerne tipke S pomočjo 5-smerne tipke lahko izvedete različne funkcije na zaslonih s seznami, sličicama in na zaslonu »Now Playing«. * Na tipki so otipljive točke, ki jih lahko uporabite za upravljanje s tipko. Tipka 7 (predvajanje, trenutna zaustavitev/potrditev) Tipki f/F Kako se 5-smerna tipka uporablja na seznamu Glasba Tipki g/G Indeks Seznam Tipke Opis 7 Potrditev možnosti seznama. Za predvajanje vseh skladb v izbrani možnosti pritisnite in držite. f/F g/G Premikanje kurzorja gor in dol. Pritisnite in držite za hitro premikanje navzgor ali navzdol. Spreminjanje zaslonov. Pri prikazu indeks zaslona lahko tipki uporabite tudi za premikanje kurzorja levo ali desno. Če se indeks ne prikaže, se prikaže predhodni ali naslednji zaslon v seznamu. Video Seznam Tipke 12 Opis 7 Potrditev možnosti seznama. f/F g/G Premikanje kurzorja gor in dol. Pritisnite in držite za hitro premikanje navzgor ali navzdol. Prikaže predhodni ali naslednji zaslon v seznamu.

Fotografija Seznam Tipke Opis 7 Potrditev možnosti seznama. Za predvajanje diaprojekcije v izbrani možnosti pritisnite in držite. f/F g/G Premikanje kurzorja gor in dol. Pritisnite in držite za hitro premikanje navzgor ali navzdol. Prikaže predhodni ali naslednji zaslon v seznamu. Uporaba 5-smerne tipke na zaslonu s sličicami* Zaslon s sličicami Sličice Tipke Opis 7 Prikaz seznam skladb izbrane možnosti v glasbenem načinu ali prikaz izbrane možnosti v načinu slik. Pričetek predvajanja izbrane možnosti v video načinu. f/F g/G Premikanje kurzorja navzgor ali navzdol. Pritisnite in držite za hitro premikanje navzgor ali navzdol. Premikanje kurzorja levo in desno. Pritisnite in držite, če želite hitreje premikati smernik levo ali desno in se nato pomikati gor in dol po sličicah. * Sličica se nanaša na sliko zmanjšane velikosti. Če želite prikazati sličico albuma, glejte stran 35; za video datoteke glejte stran 54. Se nadaljuje k 13