Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Prikaz zaslona "Now

Prikaz zaslona "Now Playing" Zaslon "Now Playing" prikaže informacije o vsebini, ki se trenutno predvaja. Tipka BACK/HOME Sedaj se predvaja 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni Home. 2 S puščicami f/F/g/G izberite (Now Playing), nato pa pritisnite na tipko 7. Prikažejo se podrobne informacije o trenutno predvajani vsebini. z Nasvet • Zaslon "Now Playing" lahko prikažete tudi tako, da pritisnete tipko OPTION/PWR OFF in izberete "Now Playing". • Če predvajate video posnetke ali fotografije, lahko v meniju izberete "Go to the song playback screen", da se prikaže zaslon za predvajanje pesmi. 16

Uporaba tipke OPTION S pomočjo tipke OPTION/PWR OFF lahko spreminjate različne nastavitve posameznih funkcij. Tipka OPTION/PWR OFF je zelo uporabna, ker lahko neposredno prikažete nastavitveni zaslon in pri tem ni potrebno uporabiti zaslona menijev (HOME) in možnost (Settings). Tipka OPTION/PWR OFF 5-smerna tipka 1 Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF. Prikaže se meni z nastavitvami. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se zaslon izbrane nastavitve ali pa se izvede izbrana nastavitev. Nastavitvene možnosti menija se razlikujejo in so odvisne od menija v katerem pritisnete tipko OPTION/PWR OFF. Več informacij o tem najdete v poglavju »Prikaz menija z nastavitvami za skladbe (stran 31), »Prikaz menija z nastavitvami za video datoteke« (stran 56), »Prikaz menija z nastavitvami za slike (stran 66). z Nasvet • Če obstaja več menijev, jih lahko prikažete s tipkama g/G. 17