Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Opomba • Pri izboru

Opomba • Pri izboru leta ni mogoče uporabiti tipk predvajalnika. • Če nobena skladba na predvajalniku nima dodeljenega leta izdaje, se prične naključno predvajanje vseh skladb. • Če ima vse skladbe na predvajalniku dodeljeno isto leto izdaje ali če imajo nekatere skladbe dodeljeno isto leto izdaje in ostale skladbe nimajo dodeljenega leta izdaje, se predvajanje prične brez prikaza animacije ob izboru leta izdaje. • Skladbe brez dodeljenega leta izdaje ni mogoče izbrati v načinu naključno predvajanja skladb izdanih v istem letu in jih v tem načinu tudi ni mogoče predvajati. 28

Predvajanje vseh skladb po naključnem vrstnem redu (Shuffle All) Vse skladbe shranjene na predvajalniku se predvajajo po naključnem vrstnem redu. 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME). 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se meni predvajanja po naključnem vrstnem. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Shuffle All« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Vse skladbe se predvajajo po naključnem vrstnem redu. z Nasveti • Pri predvajanju po naključnem vrstnem redu se način predvajanja spremeni na »Shuffle« ali »Shuffle&Repeat« (stran 33). Tudi če prekličete način "Intelligent Shuffle", se nastavitev "Shuffle" ali "Shuffle&Repeat" za način predvajanja ohrani. • Predvajanje po naključnem vrstnem redu se samodejno izklopi po izvedbi ene izmed naslednjih postopkih: – Pričetek predvajanja skladbe, ki jo izberete v glasbeni knjižnici (Music Library). – Spreminjanje načina predvajanja. – Spreminjanje obsega predvajanja. – Predvajanje video datoteke. 29