Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Prikaz zaslona

Prikaz zaslona trenutnega predvajanja ob vsaki menjavi skladbe (New Song Pop Up) Če nastavite ohranjevalnik zaslona na "Clock" ali "Blank" (stran 69) in enote nekaj časa ne upravljate, se prikaže ura ali zaslon potemni. Če pa nastavite "New Song Pop Up" na "On", se zaslon samodejno vklopi ob vsaki menjavi skladbe. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME). 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Music Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam glasbenih nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »New Song Pop Up in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »On« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Ob vsaki menjavi skladb se prikaže zaslon trenutnega predvajanja (Now Playing). Če ne želite prikazati zaslona trenutnega predvajanja V koraku 5 izberite »Off«. V tem primeru se zaslon trenutnega predvajanja ne prikaže ob menjavi skladb. Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite tipko BACK/HOME. Opomba • Ta funkcija se izklopi, če med predvajanjem skladbe prikažete fotografijo. 30

Prikaz menija glasbenih nastavitev Prek različnih zaslonov npr. zaslona trenutnega predvajanja ali seznama skladb (tudi zaslon s sličicami) lahko meni glasbenih nastavitev prikažete s pritiskom na tipko OPTION/PWR OFF. Meni ima na voljo številne glasbene nastavitve. Nastavitvene možnosti se lahko razlikujejo odvisno od prek katerega zaslona prikažete meni. Možnosti se prikažejo na zaslonu trenutnega predvajanja ali na seznamu Možnosti Detailed Information (Natančne informacije) Opis in stran Nastavitvene možnosti se prikažejo samo na zaslonu seznama Možnosti Now Playing (Trenutno predvajanje) Play (Predvajanje) Album Display Format (Format prikaza albuma) Prikaz podrobnejših informacij o skladbi, kot je čas predvajanja, avdio format, hitrost prenosa podatkov* in ime datoteke. Opis in stran Prikaz zaslona trenutnega predvajanja. Možnosti prikazane samo na zaslonu trenutnega predvajanja Predvajanje vseh skladb na seznamu skladb. Izbor formata seznama albuma (stran 35). Možnosti Opis in stran Način predvajanja (Play Mode) Nastavitev načina predvajanja (stran 33). Obseg predvajanja (Play Range) Nastavitev obsega predvajanja (stran 34). Izravnalnik (Equalizer) Prilagoditev kakovosti zvoka (stran 37). Prostorski zvok (VPT) Prilagoditev VPT nastavitev (stran 40). Prikaz naslovnice (Cover Art) Prikaz naslovnice.* Prikaz ure (Clock Display) Prikaz trenutnega časa (stran 73). * Naslovnica se prikaže, če so vključene informacije o njej. Naslovnico lahko nastavite s pomočjo priloženega programa Windows Media Player 11 ali drugega programa, ki omogoča prenos za nastavitev naslovnice. Podrobnosti o delovanju si oglejte pod "Help" programa ali povprašajte proizvajalca. Naslovnica se morda ne bo prikazala, kar je odvisno od formata datoteke. 31