Views
4 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Nastavitev obsega

Nastavitev obsega predvajanja (Playback Range) Nastavitev obsega predvajanja skladbe. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Playback Range« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam za nastavitev obsega predvajanja. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite obseg predvajanja in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Predvajalnik ima na voljo dva tipa obsega predvajanja. • »All Range« (Celotni obseg): Predvajanje skladb glasbene knjižnice. Če želite skladbe predvajati po vrstnem redu seznama, izberite to nastavitev. • »Selected Range« (Izbran obseg): Na prikazovalniku se prikaže in predvajajo se samo skladbe seznama, na katerem se je predvajanje pričelo (seznam albumov, izvajalcev, itd.) (tovarniška nastavitev). Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite tipko BACK/HOME. z Nasveta • Obseg predvajanja lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Med predvajanjem skladbe pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Playback Range«. • Obseg predvajanja se lahko razlikuje, odvisno od zaslona prek katerega pričnete s predvajanjem. Več informacij o tem najdete na strani 33 »Seznam načinov predvajanja. 34

Nastavitev prikaza albuma Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza »Title Only« (samo naslov), »Title&Cover Art« (naslov in naslovnica) in »Cover Art Only« (samo naslovnica). Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti. 4 S pomočjo tipk f/F/g/Gizberite »Album Display Format« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam za nastavitev formata prikaza. 5 S pomočjo tipk f/F/g/Gizberite format prikaza in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza. »Title Only« »Title&Cover Art« (naslov in »Cover Art Only« (samo naslov) naslovnica) (tovarniška nastavitev) (samo naslovnica) 35