Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Vrnitev v prejšnji meni

Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite tipko BACK/HOME. z Nasvet • Prikaz albuma lahko nastavite tudi prek seznama albumov. Na seznamu albumov pritisnite tipko OP- TION/PWR OFF in v meniju izberite »Album Display Format«. 36

Nastavitev kakovosti zvoka (Equalizer) Nastavite lahko kakovost zvoka glede na zvrst glasbe, itd. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka Spreminjanje kakovosti zvoka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Equalizer« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam za nastavitev izravnalnika. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Izbrana kakovost zvoka se uporabi in ponovno se prikaže meni glasbenih nastavitev. Več informacij o kakovosti zvoka najdete na strani 38. 37