Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Vrnitev v prejšnji meni

Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite tipko BACK/HOME Vrnitev na normalno kakovost zvoka V koraku 5 izberite »None« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. z Nasvet • Kakovost zvoka lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Equalizer«. Opombi • Če osebni nastavitvi »Custom1« in »Custom2« ne posredujeta enakega nivoja glasnosti kot ostale nastavitve, se lahko zgodi, da boste morali nivo glasnosti prilagoditi ročno. • Nastavitev kakovosti zvoka (Equalizer) se ne nanaša na zvok med predvajanjem video datotek. Seznam nastavitev kakovosti zvoka Nastavitev Opis None Nastavitev kakovosti zvoka je izklopljena (Tovarniška nastavitev). Heavy Poudari visoka in nizka območja za močan zvok. Pop Poudari avdio srednjega območja, idealno za vokalno glasbo. Jazz Poudari visoka in nizka območja za živahen zvok. Unique Poudari visoka in nizka območja in šibke zvoke. Custom 1 Nastavitev zvoka po izbiri uporabnika. Za nastavitev glejte stran 39. Custom 2 38

Nastavitev uporabniških vrednosti izravnalnika (Custom) Nastavite lahko vrednosti čistega basa (Clear Bass) in pet območji izenačevalnika za »Custom 1« ali »Custom 2«. 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Equalizer« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam za nastavitev izravnalnika. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G pod »Custom 1« ali »Custom 2« izberite »Edit« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se nastavitveni meni. 6 S pomočjo tipk g/G izberite kurzor za nastavitev čistega basa (Clear Bass) ali frekvenčnega območja in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Za čisti bas (Clear Bas) lahko nastavite kateregakoli izmed 4 nivojev in za 5 frekvenčnih območij imate je na voljo 7 zvočnih nivojev. 7 Za potrditev pritisnite tipko 7. Ponovno se prikaže seznam nastavitvenih možnosti izravnalnika. Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite tipko BACK/HOME. Če se vrnete na predhodni meni, pred potrditvijo nastavitve, se bo nastavitev preklicala. Opomba • Nastavitvi »Custom 1« ali »Custom 2« se ne uporabita, če predvajate video. 39