Views
2 weeks ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Čisti stereo zvok

Čisti stereo zvok (Clear Stereo) Čisti stereo omogoča individualno levo in desno digitalno obdelavo zvoka. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Clear Stereo« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam za VPT nastavitve. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev (glejte stran 55) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. • »On«: vklop čistega stereo zvoka tudi pri uporabi priloženih slušalk. • »Off«: izklop čistega stereo zvoka in predvajanje normalnega zvoka (tovarniška nastavitev). Vrnitev prejšnji meni Pritisnite tipko BACK/HOME. Opombi • Nastavitev »Clear Stereo« se neupošteva, če predvajate video (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ali FM sprejemnik (samo NWZ-S615F/S616F/S618F). • Nastavitev čistega stereo zvoka je najbolj učinkovita pri uporabi priloženih slušalk. Pri uporabi drugih slušalk se lahko zgodi, da funkcija ne bo delovala. V tem primeru izklopite nastavitev čistega stereo zvoka (Off). 42

Izboljšava visokega zvoka (DSSE (Sound Enhance)) S pomočjo DSEE* nastavitve lahko posredujete bogat in naraven zvok, ki je zelo podoben originalnemu viru. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »DSEE (Sound Enhance)« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam za VPT nastavitve. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. •»On«: funkcija DSEE* se vklopi in predvaja se naravni zvok, ki je zelo podoben naravnemu zvoku. • »Off«: Predvajanje normalnega zvoka (Tovarniška nastavitev). * DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) je tehnologija, ki jo je razvilo podjetje Sony. Tehnologija omogoča izboljšavo kakovosti kompresiranih avdio datotek. 43