Views
3 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Nastavitev smeri video

Nastavitev smeri video prikaza (Video Orientation) Na voljo so tri smeri video prikaza »Vertical«, »Horizontal (right)« ali »Horizontal (left)«. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam video nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Video Orientation« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 48

6 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Video Orientation« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. • »Vertical«: 240 x 180 slikovnih točk (Tovarniška nastavitev) • »Horizontal(right)« ali »Horizontal (left)«: 320 x 240 slikovnih točk. 5-smerna tipka se uporabi glede na smer prikaza (stran 15). Navpični prikaz Vodoravni prikaz Izvor 4:3 Izvor 16:9 Izvor 4:3 Izvor 16:9 z Nasvet • Smer video prikaza lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Video Orientation«. Opombi • Če je nastavitev »Display« nastavljena na »On« (glejte stran 50), se prikažejo podrobnejše informacije o naslovu video datoteke, simbol predvajanja in pretečen čas predvajanja, itd. Če je nastavitev nastavljena na »Off«, se informacije niso prikazane. • Če je nastavitev »Video Disp Direction« nastavljena na »Horizontal (right)« ali »Horizontal (left)«, se ne prikaže naslov video datoteke. 49