Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Prikaz menija video

Prikaz menija video nastavitev Meni video nastavitev lahko prikažete tako, da na seznamu (vključno s seznamom sličic) kot npr. video seznam ali zaslon trenutnega predvajanja pritisnete na tipko OPTION/PWR OFF. Prek menija lahko izvedete različne video nastavitve. Nastavitvene možnosti menija so odvisne od zaslona prek katerega je bil prikazan. Možnosti se prikažejo na zaslonu trenutnega predvajanja ali na seznamu Možnosti Predvajanje od začetka (Play from beginning) Podrobnejše informacije (Detailled Information) Zaslon predvajanja skladbe (Go to the song playback screen) Opis in stran Nastavitvene možnosti prikazane samo na seznamu Možnosti Trenutno predvajanje (Now Playing) Prikaz video datotek (Video List Display Format) Nazadnje predvajanje video datoteka (Most Recent Video) Pričetek video datoteke (glejte stran 47). Prikaz informacij o datoteki npr. velikost datoteke, razmerje slike, video/avdio kompresijski format in ime datoteke, itd. Prikaže se zaslon trenutnega predvajanja skladbe, ki je bila predvajana na zadnje. Opis in stran Prikaz menija trenutnega predvajanja. Nastavitev prikaza video datotek (glejte stran 54). Pričetek predvajanja video datoteke, ki je bila predvajanja na zadnje. Nastavitvene možnosti prikazane samo na zaslonu trenutnega predvajanja Možnosti Nastavitev povečave (Zoom Settings) Nastavitev smeri video prikaza (Video Display Direction) Nastavitev video zaslona (Display) Nastavitev svetlosti (Brightness) Opis in stran Nastavitev povečave slike (glejte stran 51). Nastavitev smeri video prikaza (glejte stran 48) Prikaz informacij o video datoteki (glejte stran 50). Nastavitev svetlosti zaslona (glejte stran 71). 56

Prikaz slike Na predvajalniku lahko predvajate tudi slike, ki jih prenesete z uporabo programa Image Converter ali Windows Explorer. Na celotnem zaslonu lahko prikažete eno sliko (prikaz posamezne slike) ali pa lahko slike predvajate zaporedoma (diaprojekcija) (stran 62). Knjižnica slik Tipka BACK/HOME 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Photo Library) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam map s slikami. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite mapo in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam slik. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite sliko in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se izbrana slika. S pomočjo tipk g/G lahko prikažete prejšnjo ali naslednjo sliko. 57