Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Nastavitev časovnega

Nastavitev časovnega razmika diaprojekcije (Slide Show Interval) Nastavite lahko časovni razmik do prikaza naslednje slike. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/Gizberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Slide show Interval« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Na voljo so trije časovni razmiki »Short« (kratek) (Tovarniška nastavitve), »Normal« (normalen) ali »Long« (dolg). z Nasvet • Časovni razmik za diaprojekcijo lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja slike. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Slide Show Interval«. Opomba • Če je slika zelo velika, predvajalnik za prikaz slike potrebuje več časa. 64

Nastavitev prikaza slik (Photo List Format) Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza. Izbirate lahko med »Title Only« (samo naslov), »Title With Thumbnail« (naslov s sličico) ali »Thumbnail Only« (samo sličica). Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Photo List Format« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. • »Title Only«: na seznamu je prikazan samo naslov slike. • »Title With Thumbnail«: prikaz sličice in naslova slike. • »Thumbnail Only«: prikaz sličice slike. (Tovarniška nastavitev) * »Sličica« se nanaša na manjšo sliko prve scene video datoteke. z Nasvet • Prikaz slike lahko nastavite tudi prek seznama slik. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Photo List Display Format«. Opomba • Pri nekaterih formatih datoteke se sličice ne prikažejo. 65