Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Možnosti se prikažejo

Možnosti se prikažejo na zaslonu trenutnega predvajanja ali na seznamu Možnosti Podrobne informacije Vrnitev na zaslon predvajanja skladbe Nastavitvene možnosti prikazane samo na seznamu Možnosti Trenutno predvajanje (Now Playing) Pričetek diaprojekcije (Begin slide show) Nastavitev prikaza slik (Photo List Display Format) Nazadnje predvajana slika (Most Recent Photo) Opis in stran Prikažejo se informacije o datoteki, kot so velikost datoteke, ločljivost, ime datoteke, itd. Prikaže se zaslon trenutnega predvajanja zadnje predvajane skladbe. Opis in stran Prikaz zaslona trenutnega predvajanja. Pričetek diaprojekcije slik (glejte stran 62). Nastavitev prikaza slik (stran 65). Pričetek predvajanja nazadnje predvajane slike. Nastavitvene možnosti prikazane samo na zaslonu trenutnega predvajanja Možnosti Nastavitev smeri prikaza slike (Photo Display Direction) Nastavitev zaslona slike (Display) Nastavitev načina predvajana za diaprojekcijo (Slide Show Repeat) Nastavitev časovnega razmika za diaprojekcijo (Slide Show Interval) Nastavitev svetlosti (Brighntess) Opis in stran Nastavitev smeri prikaza slike (glejte stran 59). Prikaz informacij o sliki (stran 61). Izbor načina predvajanja za diaprojekcijo slik (glejte stran 63). Nastavitev časovnega razmika za diaprojekcijo slik (glejte stran 64). Nastavitev svetlosti zaslona (glejte stran 71). 66

Omejitev glasnosti (AVLS) Da bi omejili maksimalno glasnost in preprečili morebitne motnje ali odvračanje pozornosti poslušalcev, lahko nastavite AVSL (Automatic Volume Limiter System/sistem za samodejno omejevanje glasnosti). Tovarniška nastavitev je »AVLS OFF«. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »AVSL (Volume Limit)« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »On« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Glasnost je omejena na zmernem nivoju. Izklop nastavitve V koraku 5 izberite »Off« in pritisnite tipko 7. Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite tipko BACK/HOME. 67