Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Nastavitev časa za

Nastavitev časa za ohranjevalnik zaslona Nastavite lahko čas za vklop ohranjevalnika zaslona in sicer lahko izbirate med 15, 30 in 60 sekundami. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Screensaver« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Screensaver Timing« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam s časom za vklop ohranjevalnika zaslona. 6 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno vrsto in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Po potrditvi se ponovno prikaže zaslon v koraku 5. Čas lahko izberete med "After 15 sec", "After 30 sec" (tovarniška nastavitev) in "After 60 sec". 70

Nastavitev svetlosti zaslona (Brightness) Za nastavitev svetlosti zaslona imate na voljo 5 nivojev. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Brightness« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se zaslon za nastavitev svetlosti. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite in držite tipko BACK/HOME. Vrnitev na predhodni meni Pritisnite in držite tipko BACK/HOME. Če se vrnete na predhodni meni preden potrdite nastavitev, se bo nastavitev preklicala. z Nasvet • Osvetlitev zaslona lahko nastavite med predvajanjem video posnetka ali fotografije. Pritisnite na tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite "Brightness". 71