Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Nastavitev oblike

Nastavitev oblike prikaza datuma (Date Display Format) Na voljo so naslednje oblike prikaza datuma (glejte stran 81): »YYYY/MM/DD«, »MM/DD/YYYY« in »DD/MM/YYYY«. Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Date Display Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se zaslon za nastavitev oblike datuma. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Na voljo so tri oblike prikaza datuma. • YYYY/MM/DD: Datum je prikazan kot leto/mesec/dan. (Tovarniška nastavitev) • MM/DD/YYYY: Datum je prikazan kot mesec/dan/leto. • DD/MM/YYYY: Datum je prikazan kot dan/mesec/leto. Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite in držite tipko BACK/HOME. 74

Nastavitev oblike prikaza časa (Time Display Format) Nastavite lahko 12 ali 24 urni prikaz trenutnega časa (glejte stran 81). Tipka BACK/HOME Nastavitve 5-smerna tipka 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME. 2 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko 7. 3 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko 7. Prikaže se seznam nastavitev. 4 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite »Time Display Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Prikaže se zaslon za nastavitev oblike datuma. 5 S pomočjo tipk f/F/g/G izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko 7. Na voljo so tri oblike prikaza datuma. • »12-hour«: 12 urni prikaz časa • »24-hour«: 24 urni prikaz časa (Tovarniška nastavitev) Vrnitev v prejšnji meni Pritisnite in držite tipko BACK/HOME. 75