Views
5 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Sloveno

Fotografije (Windows

Fotografije (Windows Explorer) Povlecite in spustite datoteke ali mape v mapo "PICTURE" ali "DCIM". Na prvem nivoju bo mapa "PICTURE" prepoznala datoteko ali mapo. Mapa "DCIM" bo prepoznala samo mape. Obe mapi, "PICTURE" in "DCIM" bosta prepoznali datoteke na drugem nivoju. Nad drugim nivojem pa ne bo prepoznala ne datotek, ne map. 1. 2. 3. * Zaporedje podatkov v mapi "PICTURES" je enaka zaporedju v mapi "PICTURE". (Predvajalnik) Mape pod "PICTURE" in "DCIM" se prikažejo v abecednem zaporedju. Datoteke v prvem nivoju mape "PICTURE" se shranijo v mapi Opomba • Ne izključujte USB kabla, medtem ko je na predvajalniku prikazan napis "Do not disconnect." , če ne se utegnejo podatki poškodovati. • Imen map ne morete spremeniti in map "MUSIC", "MP_ROOT", "PICTURES", "PICTURE" in "DCIM" ne morete izbrisati. • Ne spreminjajte imen map in datotek v mapi "MP_ROOT", ker se v tem primeru ne bi prikazali na predvajalniku. 88

Kaj sta format in hitrost prenosa podatkov? Kaj je format? Format skladbe se nanaša na način, ki se uporablja za uvoz avdio podatkov iz interneta ali avdio CD diskov v računalnik in shranitev v obliki avdio datoteke. Običajni formati so MP3, WMA, ATRAC itd. MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) je standardna tehnologija komprimiranja, ki jo je razvila delovna skupina MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization). MP3 komprimira avdio CD datoteke na približno 1/10 izvorne velikosti standardne CD avdio skladbe. WMA: WMA (Windows Media Audio) je standardna tehnologija za komprimiranje, ki jo je razvilo podjetje Microsoft. WMA format proizvede enako kakovost zvoka kot MP3 format z manjšo velikostjo datotek. AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je tehnologija avdio komprimiranja, ki jo je razvila delovna skupina MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization). AAC format proizvede enako kakovost zvoka kot MP3 format, vendar z manjšo velikostjo datotek. Linear PCM: Linear PCM je format zvočnega posnetka brez digitalne kompresije. Če je posnet v tem formatu, boste lahko zvok poslušali v isti kakovosti kot CD glasbo. Kaj je hitrost prenosa podatkov? Hitrost prenosa podatkov se nanaša na količino podatkov, ki se uporabijo za shranjevanje vsake sekunde avdia. Običajno višja hitrost prenosa podatkov zagotavlja boljšo kakovost zvoka, vendar zahteva več prostora pomnilnika za isto dolžino avdio posnetka. Kakšno je razmerje med hitrostjo prenosa podatkov, kakovostjo zvoka in velikostjo datoteke? Običajno višja hitrost prenosa podatkov zagotavlja boljšo kakovost zvoka, vendar zahteva več prostora pomnilnika za isto dolžino avdio posnetka in na predvajalnik lahko shranite manj skladb. Nižje hitrosti prenosa podatkov omogočajo, da lahko shranite več skladb, vendar je kakovost zvoka slabša. Opomba • Če prenesete skladbo iz CD diska v program SonicStage z nizko hitrostjo prenosa podatkov, ne morete izboljšati kakovosti zvoka, če med prenosom skladbe iz programa SonicStage na predvajalnik nastavite višjo hitrost prenosa podatkov. 89