Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

28

28 Възпроизвеждане на музика Забележки • Докато плейърът избира годината на издаване, управлението му се блокира. • Ако за никоя от песните няма данни за годината на издаване, се стартира възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност. • Ако всички песни на плейъра са издадени през една и съща година или ако част от песните са издадени през една и съща година, а за останалите няма данни за годината на издаване, то анимацията, която обикновено се появява, докато плейърът избира годината на издаване, не се показва и възпроизвеждането започва веднага. • Песните, които нямат данни за годината на издаване, не се включват в Time Machine Shuffle и не се възпроизвеждат. Продължава

Възпроизвеждане на музика 29 Възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност Всички песни записани на плейъра се възпроизвеждат в случайна последователност. 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Shuffle All“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Всички песни се подреждат в случайна последователност и започва възпроизвеждането им. Съвети • Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“( стр. 33). Дори и да отмените настройки “Intelligent Shuffle”, “Shuffle” и “Shufle&Repeat”, режимът на възпрроизвеждане се запазва.. • Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от следните операции: – Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора x от Music Library. – Промяна режима на възпроизвеждане. – Промяна обхвата на възпроизвеждане. – Възпроизвеждане на видео изображение.