Views
5 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

60

60 Възпроизвеждане на неподвижни изображения 5 Чрез бутоните f/F/g/G изберете желаната настройк, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. • „Vertical “ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 х 180 пиксела. (настройка по подразбиране) • „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 х 240 пиксела. Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройките на “Photo Orientation” при възпроизвеждане на неподвижни изображения ( стр. 15). Вертикална Хоризонтална Съвет • Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижното изображение от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Photo Orientation“ от менюто с опции.

Възпроизвеждане на неподвижни изображения 61 Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения Докато неподвижното изображениe се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация като икона, показваща статута на възпроизвеждане и други. бутон с 5 функции Настройки бутон „BACK / HOME“ 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Settings), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения. 4 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Display“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 5 Чрез бутоните f/F/g/G изберете желаната настройка, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. • „On “ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на неподвижни изображения, датата на създаване, статута на възпроизвеждане, номер на неподвижното изображение и т.н. • „Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация за възпроизвежданото в момента неподвижно изображения. (настройка по подразбиране) Съвет • Можете да настроите екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции. Забележка • Ако настройката на функцията „Photo Disp Direction“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява), наименованието на възпроизвежданото в момента неподвижно изображение не се изписва на екрана, дори настройката на „Display“ да е „On “ / включена ( страница 59).