Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

78 Настройки

78 Настройки Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings) Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава данните, прехвърлени на вашия плейър. бутон с 5 функции Настройки бутон „BACK / HOME“ Забележка •Тази функция е достъпна само в режим пауза. 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Settings), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Reset all Settings“ , след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се екранното меню с настройки. 5 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Yes“ , след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се надписа „Restored factory settings“/ фабричните настройки възстановени. За да отмените тази операция Изберете „No“ в стъпка 5 , след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Можете да отмените операция като натиснете бутон BACK/ HOME в стъпка 5 . Процедурата по възстановяване на фабричните настройки е отменена и на екрана се появява менюто с опции за общи настройки. Възстановяване на екрана на предходното меню Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Настройки 79 Форматиране на паметта (Format) Тази функция ви дава възможност да форматирате вградената флаш памет на плейъра. Форматирането на вградената флаш памет на плейъра изтрива всички данни, музика, видео или неподвижни изображения, прехвърлени на вашия плейър. Преди да форматирате вградената флаш памет на плейъра, уверете се, че всички важни данни от плейъра са били прехвърлени на SonicStage или на твърдия диск на вашия компютър. бутон с 5 функции Настройки бутон „BACK / HOME“ Забележка •Тази функция е достъпна само в режим пауза. 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Settings), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Format“ , след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се надписът „All data including songs will be deleted. Proceed?“ / Всички данни, включително песните ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите? 5 Чрез бутоните f/F изберете „Yes“ , след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се надписът „All data will be deleted. Proceed?“ / Всички данни ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите? 6 Чрез бутоните f/F изберете „Yes“ , след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Докато форматирате вградената флаш памет на плейъра, на екрана се появява анимация. Когато форматирането приключи, на екрана се появява надписа „Memory formatted“/ паметта форматирана. Продължава