Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

86

86 Допълнителни функции Относно трансфера на данни Можете да прехвърляте данни директно чрез придърпване (drag & drop) в Windows Explorer на вашия компютър. Йерархията на данните за възпроизеждане има правила. За правилен трансфер на данни вижте следните илюстации. За подробности относно придърпването обърнете се към “Quick Start Guide”. Съвети • Можете да прехвърляте данни на плейъра и чрез Windows Media Player. За подробности относно употребата или поддръжката на Windows Media Player, обърнете се към информацията за Windows Media Player на следния уебсайт: • http://support.microsoft.com • Някои компютри, които имат инсталиран Windows Media Player 10 може да имат лимит на файловете за трансфер (AAC, видео файлове и т.н.), които могат да бъдат прехвърлени чрез придърпване. Ако инсталирате Windows Media Player 11 (за подробности вижте “Installing the Operation Guide and software” или “Quick Start Guide”) от приложения CD-ROM, можете да разрешите този проблем, след което можете да прехвърляте отново чрез придърпване. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на компютъра си, уверете се, че софтуера съвпада с Windows Media Player 11. • Йерархията на данни може да се различава в зависимост от компютърната среда. За песни (от Windows Explorer) Придърпайте файлове или папки в папка “MUSIC”. Въпреки това под 8-мо ниво не могат да бъдат разпознати нито папки, нито файлове. (относно плейъра) Папките се извеждат в списъка с имена на папки, след това се извеждат файлове по ред на наименованията. В този случай главните или малки букви не се разпознават. Продължава

Допълнителни функции 87 За видео файлове (от Windows Explorer) Придърпайте файлове или папки в папка “VIDEO”. На 1-во ниво, папка “VIDEO” ще разпознае файла или папката. Файловете на 2-ро ниво ще бъдат разпознати. Въпреки това папки след 2-ро ниво и файлове след 3-то ниво не могат да бъдат разпознати * Папка “MP_ROOT” се използва само когато плейърът се свързва с определен софтуер или устройство. Когато трансферирате данни чрез придърпване използвайте папка “VIDEO”. (относно плейъра) Видео файловете се извеждат в реда, в който са прехвърлени чрез придърпване (Най-новите данни са на върха). Съвет • Можете да настроите JPEG файлове като миниатюрни изображения на видео файлове като поставите JPEG видео файловете в съответните видео папки. Когато извеждате списък с видео файлове, можете да видите миниатюрните изображения вместо видео файлове. За да изведете миниатюрно изображение за видео файл, създайте JPEG файл (хоризонтала 160 х вертикала 120 точки, продължение: .jpg) и ги наименовайте по същия начин като определения видео файл и след това го съхранете в папката с видео файлове. Продължава