Views
5 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Slovacco

Prenos súborov

Prenos súborov (pokračovanie) Rady Skladby je tiež možné preniesť do prehrávača pomocou softvéru Windows Media Player. Podrobnosti o používaní alebo podpore softvéru Windows Media Player nájdete na nasledujúcej web-stránke: http://support.microsoft.com/ Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player 10 môžu obmedzovať prenos súborov (AAC, video súborov atď.) pomocou presúvania potiahnutím myšou. Tento problém prenosu potiahnutím myšou odstránite tak, že nainštalujete softvér Windows Media Player 11 (podrobnosti pozri v časti “Inštalácia PDF súboru Návod na použitie (Operation Guide) a softvéru”) z dodávaného CD-ROM disku. Pred inštaláciou softvéru Windows Media Player 11 vo vašom PC skontrolujte, či softvér alebo podpora korešponduje s verziou Windows Media Player 11. 1 Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla. Zasuňte konektor USB kábla do prehrávača označením nahor. 2 Zvoľte prehrávač vo Windows Explorer a myšou presuňte súbory. Tento prehrávač sa v aplikácii Windows Explorer zobrazuje ako [WALKMAN]. 14

Prehrávanie súborov má určité hierarchické pravidlá. Súbory preneste správne podľa nasledujúcich inštrukcií. V závislosti od prostredia v PC sa súborová hierarchia môže líšiť. Skladby (V aplikácii Windows Explorer) Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka “MUSIC”. Súbory nachádzajúce za 8. úrovňou nebudú rozpoznané. 1. 7. 8. 9. (V prehrávači) Priečinky sú najskôr zoradené podľa názvov a potom sa podľa názvov zobrazia súbory. V tomto prípade sa nerozlišuje medzi veľkými a malými písmenami. Pokračovanie 15