Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

106 Mesaj Explicaţie

106 Mesaj Explicaţie Remediu Please connect to Fişierul pe care încercaţi să- Transferaţi fişierul din nou pe compliant software l redaţi este deteriorat. player. or device and transfer again. Do not disconnect. Playerul este conectat la un computer sau la alt echipament extern pentru transfer de date. Acesta nu este un mesaj de eroare. Nu deconectaţi cablul USB până la terminarea transferului. Firmware update Actualizarea firmware-ului Afişaţi instrucţiunile de pe failed. nu a fost dusă până la capăt. computer pentru a încerca o nouă actualizare a firmware-ului. Library error ncountered. Please connect to compliant software or device and transfer again. LOW BATTERY. Please Charge. No items found starting with this letter. No Library exists. Please connect to compliant software or device and transfer again. No photos are available for display. No photos are available for display. Please connect to compliant software or device and transfer photos. No playable songs are available. Baza de date a fişierelor video, audio şi de imagine este deteriorată. Acumulatorul playerului se descarcă. Nu există melodii care să înceapă cu iniţiala selectată, şi de aici acest rezultat al funcţiei “Initial Search”. Chiar după ce fişierele au fost transferate nu există informaţii despre datele transferate către player. Nu există fotografii care să poată fi afişate pe ecranul playerului. Se încearcă afişarea unei imagini în condiţiile în care nu există nici o imagine în memoria playerului. Se încearcă redarea unei melodii prin selectarea comenzii “Play” din meniul de opţiuni, dar nu există nici un fişier audio în folderul selectat. Transferaţi din nou fişierele. Dacă soluţia de mai sus nu rezolvă această problemă, formataţi memoria internă ( pag. 79), şi apoi transferaţi din nou fişierele. Încărcaţi acumulatorul ( pag. 83). Apăsaţi butonul pentru a selecta alte iniţiale. Transferaţi din nou datele către player cu ajutorul Windows Explorer sau a altui software capabil de transfer. Transferaţi imagini într-un format suportat de către player. Transferaţi imagini în memoria playerului. Transferaţi fişiere audio în format suportat, şi apoi încercaţi să le ascultaţi. Continuare

107 Mesaj Explicaţie Remediu No playlists Atunci când selectaţi Transferaţi playlist-uri în available. Please (Playlists) din meniul Home memoria playerului cu ajutorul connect to iar playerul nu conţine nici Windows Explorer sau a altui compliant software un playlist, va apărea acest software de transfer. or device and mesaj. transfer playlists. No songs available Se încearcă redarea de Transferaţi fişiere audio în for playback. fişiere audio în condi]iile în memoria playerului. care playerul sau playlist-ul Please connect to selectat nu conţine nici un compliant software astfel de fişier. or device and transfer songs. No songs in Folderul selectat nu conţine Transferaţi fişierele audio în selected item. fişiere audio. folderul “MUSIC” cu ajutorul Windows Explorer sau a altui software de transfer. No videos Se încearcă redarea unuic Transferaţi fişiere video în available for lip video în condiţiile în memoria playerului. playback. Please care în memoria playerului nu se află nici un astfel de connect to fişier. compliant software or device and transfer videos. Not enough free Capacitatea memoriei Conectaţi playerul la computer space in memory. disponibile a playerului este cu ajutorul cablului USB insuficientă. furnizat şi apoi ştergeţi orice Please connect to informaţie inutilă din memoria compliant software playerului cu ajutorul software- folosit la transfer sau a or device and ului delete files. Windows Explorer. On hold... Playerul nu poate fi acţionat Pentru a putea opera comenzile Cancel HOLD deoarece butonul HOLD playerului, deplasaţi butonul function to activate este pus în poziţia HOLD. HOLD în poziţia opusă ( pag. 10). controls. The device’s memory was not formatted correctly. Please reformat using Settings menu. Memoria internă nu a fost formatată corespunzător. Memoria internă a fost formatată cu ajutorul computerului. Selectaţi “Settings”- “Common Settings”- “Format” pentru a formata din nou memoria internă ( pag. 79).