Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

114 Important

114 Important Legislaţia în domeniul drepturilor de autor interzice reproducerea softwareului sau a manualului asociat, în parte sau în întreg, ori închirierea softwareului fără permisiunea deţinătorului drepturilor de autor. SONY nu va fi făcut răspunzător pentru orice pierdere financiară sau a profiturilor, incluzând aici cererile terţilor, care derivă din utilizarea software-ului furnizat împreună cu prezentul player. În situaţia în care software-ul nu funcţionează ca rezultat al unui proces de producţie defectuos, SONY îl va înlocui. SONY nu are nici o altă responsabilitate. Software-ul furnizat împreună cu playerul nu poate fi utilizat cu alt echipament decât cel pentru care a fost creat. Din dorinţa permanentă de îmbunătăţire, specificaţiile software-ului se pot schimba fără o avrtizare prealabilă. Operarea acestui player cu alt software decât cel furnizat nu este acoperită de garanţie. Capabilitatea de afişare a limbilor software-ului inclus depinde de sistemul de operare instalat pe computerul dumneavoastră. Pentru cele mai bune rezultate, asiguraţi-vă că sistemul de operare instalat este compatibil cu limba dorită. Nu garantăm că toate limbile vor putea fi afişate corect în software-ul furnizat. Caracterele create de utilizatori şi anumite caractere speciale pot să nu fie afişate. Explicaţiile cuprinse în acest manual pornesc de la premisa că sunteţi familiarizat cu operaţiunile de bază din Windows. Pentru detalii despre utilizarea computerului şi a sistemului de operare instalat, consultaţi manualele respective. Continuare

115 Fişiere cu caracter demonstrativ * Playerul are preinstalate diverse fişiere cu caracter demonstrativ. Pentru a le şterge, utilizaţi Windows Explorer. Dacă ştergeţi fişierele demo, nu le mai puteţi recupera şi nu vă putem furniza altele. * Fişierele demo diferă în funcţie de regiuni. Muzica înregistrată este limitată la uz personal. Utilizarea în alte scopuri necesită permisiunea deţinătorilor drepturilor de autor. Sony nu este responsabil pentru înregistrarea/descărcarea incomplete a informaţiilor, care să se datoreze problemelor playerului sau computerului. în funcţie de tipul de text şi caractere, textul afişat pe ecranul playerului. Aceasta se întâmplă din cauza: – Capacităţii playerului conectat. – Funcţionării anormale a playerului. – Scrierii informaţiei în altă limbă sau cu un alt set de caractere. Site-ul Web de suport Dacă aveţi o nelămurire legată de acest produs, vizitaţi site-urile Web următoare. Pentru clienţii din SUA: http://www.sony.com/walkmansupport Pentru clienţii din Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ Pentru clienţii din Europa: http://support.sony-europe.com/DNA