Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

24 Căutarea melodiilor

24 Căutarea melodiilor după iniţială Puteţi căuta melodii după iniţiala numelui artistului, a titlului albumului, sau a titlului. Căutare iniţială Buton navigare Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Initial Search), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista categoriilor după care puteţi efectua căutarea.“Artist” caută după numele artistului, “Album” caută după titlul albumului, iar “Song” caută după titlul melodiei. Apăsaţi butonul pentru a selecta o categorie, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. În ecranul următor puteţi selecta o literă. Apăsaţi butonul pentru a selecta o iniţială, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. La terminarea căutării se afişează rezultatele. Dacă alegeţi “Artist” sau “Album,” puteţi restrânge căutarea selectând o anumită melodie. Dacă alegeţi “Artist” sau “Album” şi ţineţi apăsat butonul , sunt rulate toate melodiile găsite care aparţin categoriei respective.

25 Rularea unui playlist Puteţi rula şi liste de melodii (playlist-uri). Puteţi crea playlist-uri cu ajutorul Windows Media Player 11 sau a altui software de transfer care vă oferă această facilitate. Totuşi, anumite tipuri de playlist pot să nu fie recunoscute de către player, în funcţie de software-ul cu care au fost create. Pentru detalii referitoare la modul de operare, consultaţi documentaţia software-ului respectiv sau informaţiile puse la dispoziţie de către producătorul acestuia . Buton navigare Playlist-uri Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Playlists), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista playlist-urilor. Apăsaţi butonul apoi apăsaţi butonul Se afişează lista melodiilor. pentru a selecta un playlist, şi pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta o melodie, apoi apăsaţi butonul, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Melodia selectată va începe, fiind urmată în ordine de celelalte melodii.