Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

32 Stabilirea modului de

32 Stabilirea modului de rulare (Play Mode) Playerul oferă o varietate de modu ri de rulare, inclusiv rularea aleatoare şi rularea selectată repetată. Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Ap ăsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Music Settings,” şi apoi apăs aţi butonul pentru confirmare. Se afişează ecranul opţiunilor “Music Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta „Play Mode”, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista modurilor de rulare. Apăsaţi butonul pentru a selecta un mod de rulare ( pag. 33), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează din nou ecranul opţiunilor “Music Settings”.. Întoarcerea la meniul precedent Apăsaţi butonul BACK/HOME. Sfaturi utile • Puteţi selecta modul de rulare şi din ecranul “Now Playing”. Apăsaţi butonul OPTION/ PWR OFF, şi selectaţi “Play Mode” din meniul opţiunilor. Continuare

33 Lista modurilor de rulare Conţinutul rulat diferă în funcţie de configurările plajei de rulare ( pag. 34). Mod rulare/simbol Normal/fără simbol Repeat/ Shuffle/ Shuffl e&Repeat/ Repeat 1 Song/ Plajă de rulare Toate Plajă selectată Toate Plajă selectată Toate Plajă selectată Toate Plajă selectată Descriere Rulează toate melodiile din “Music Library” după rularea melodiei curente, în ordinea listei. După rularea melodiei curente, porneşte rularea plajei selectate din ecranul “Music Library” (album list sau artist list, etc.) în ordinea în care melodiile apar în listă. După rularea melodiei curente din lista aleasă, melodiile din “Music Library” sunt rulate în mod repetat. După rularea melodiei curente porneşte rularea rep etată a plajei selectate din ecranul “Music Library” (album list sau artist list, etc.) în ordinea în care melodiile apar în listă. După rularea melodiei curente sau a melodiei selectate din listă, melodiile din “Music Library” sunt rulate în ordine aleatoare. După rularea melodiei curente porneşte rularea plajei selectate din ecranul “Music Library” (album list sau artist list, etc.) în ordine aleatoare. După rularea melodiei curente sau a melodiei selectate din listă, melodiile din “Music Library” sunt rulate repetat în ordine aleatoare. După rularea melodiei curente porneşte rularea repetată a plajei selectate din ecranul “Music Library” (album list sau artist list, etc.) în ordine aleatoare. Melodia curentă sau cea selectată dintr-o listă este rulată în mod repetat. Note • La activarea rulării “Intelligent Shuffle”, modul de rulare se schimbă în “Shuffle” sau “Shuffle&Repeat.” • La activarea rulării “Time Machine Shuffle”, plaja de rulare este configurată pe “Selected Range.”