Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

34 Stabilirea plajei de

34 Stabilirea plajei de rulare Puteţi configura plaja de rulare a melodiilor Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Music Settings,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează ecranul opţiunilor “Music Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta „Playback Range”, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. The list of play modes appears. Apăsaţi butonul pentru a selecta plaja de rulare ( pag. 33), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Playerul oferă două tipuri de plajă de rulare. • All Range: Rulează melodiile din “Music Library.” Dacă doriţi rularea albumelor din “Music Library” în ordinea pieselor, alegeţi această opţiune. •Selected Range: pe ecran se afişează , opţiunea rulând doar melodiile din cadrul listelor din care începe rularea (album list, artist list, etc.). (configurare iniţială) Întoarcerea la meniul precedent Apăsaţi butonul BACK/HOME. Sfaturi utile • Puteţi selecta plaja de rulare a melodiilor din ecranul “Now Playing”. Apăsaţi butonul OPTION/PWR OFF şi selectaţi “Playback Range” din opţiuni. • Plaja de rulare diferă în funcţie de ecranul din care s-a început rularea. Pentru detalii, vezi “Lista modurilor de rulare” ( pag. 33).

35 Stabilirea formatului de afişare a albumului Playerul oferă trei tipuri de liste de album, “Title Only,” “Title & Cover Art,” şi “Cover Art Only.” Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Note • Ilustraţiile grafice ale coperţilor sunt afişate numai dacă au fost importate odată cu albumul. Puteţi face acest lucru utilizând Windows Media Player 11 sau a altui software de transfer care vă oferă această facilitate. Pentru detalii referitoare la modul de operare, consultaţi documentaţia softwareului respectiv sau informaţiile puse la dispoziţie de către producătorul acestuia. • Anumite ilustraţii pot să nu fie afişate, în funcţie de formatul fişierului grafic. Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Music Settings,” şi apoi apăsaţ i butonul pentru confirmare. Se afişează ecranul opţiunilor “Music Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta „Album Display Format”, şi apoi apăsaţ i butonul pentru confirmare. Se afişează lista formatelor imagine pentru coperţi. Apăsaţi butonul pentru a selecta plaja de rulare ( pag. 33), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Playerul oferă trei tipuri de formate. Numai titlu Titlu & Copertă (setare iniţială) Numai copertă Continuare