Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

46 Rularea unui fişier

46 Rularea unui fişier video P uteţi reda fişiere video pe care le încărcaţi pe player cu ajutorul Windows Explorer, sau a altui software de transfer. Playerul oferă două moduri de rulare: un singur fişier (one file play) şi toate fişierele video stocate în memoria playerului, în mod continuu (Con tinuous Playback) . Video Library Buton navigare Buton BACK/HOME Ţineţ i apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Video Library), şi apoi apăs aţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista fişierelor video. Apăsaţi butonul pentru a selecta un fişier video, şi apoi apăsa ţi buto nul pentru confirmare. Începe redarea fişierului video. Sfaturi utile • Formatul de afişare a listei video poate fi modificat la pasul. Pentru detalii suplimentare, vezi “Setting the Video List Display Format” ( pag. 54). • Un fişier video care nu a fost niciodată redat pe player este simbolizat printr-un icon în cadrul listei video. • Configuraţi opţiunea “Continuous Playback” pe “On” atunci când doriţi să redaţi toate fişierele video ( pag. 53). • Pentru a şterge fişiere video înmagazinate în player, utilizaţi software-ul de transfer folosit pentru copierea fişierelor, sau Windows Explorer. Notes Note • Atunci când “Display” este configurat pe “On” ( pag. 50), sunt afişate informaţii detaliate, precum titlul filmului, icon-ul asociat, timpul scurs, etc., în timpul redării fişierului. Informaţiile nu mai sunt afişate în cazul configurării pe “Off.” • Listele cu fişiere video pot afişa până la 1.000 de fişiere. Continuare

47 Operaţiuni cu fişiere video Operaţiune (icon) Operaţiuni buton navigare Salt la începutul următorului Apăsaţi butonul . fişier video ( )*1 Salt la începutul fişierului video Apăsaţi butonul . curent ( )*2 Înainte cadru cu cadru ( )*3 Apăsaţi butonul în timp ce filmul este întrerupt. Înapoi cadru cu cadru ( )*3 Apăsaţi butonul `n timp ce filmul este întrerupt. Derulare rapidă înainte în Ţineţi apăsat butonul în timp ce filmul este timpul întreruperii ( )*4 întrerupt. Derulare rapidă înapoi în timpul Ţineţi apăsat butonul în timp ce filmul este întreruperii ( )*4 întrerupt. Derulare rapidă înainte Viteza de derulare se schimbă rapid în trei ( , , ) trepte, prin apăsarea repetată a butonului ( (×10), (×30), (×100)). Apăsaţi butonul pentru a ieşi din această operaţiune. Derulare rapidă înapoi Viteza de derulare se schimbă rapid în trei ( , , ) trepte, prin apăsarea repetată a butonului ( (×10), (×30), (×100)). Ap ăsaţi butonul pentru a ieşi din această operaţiune. *1 Se activează atunci când “Continuous Playback” este configurat pe “On” ( pag. 53). * 2 Când “Continuous Playback” este configurat pe “On,” puteţi naviga la începutul clipului video anterior, din clipul rulat la momentul respectiv, apăsând de două ori butonul . * 3 Intervalul utilizat la derularea înainte şi înapoi variază, în funcţie de clipul video. * 4 Viteza de derulare rapidă înainte şi înapoi variază în funcţie de lungimea clipului video.