Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

48 Reglarea orientării

48 Reglarea orientării imaginii Aveţi trei posibilităţi de reorientare a imaginii clipului video - “Vertical,” “Horizontal (right),” sau “Horizontal (left).” Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. A păsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi a poi apăsaţi butonul pentru confirmare. A păsaţi butonul pentru a selecta “Video S ettings,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista opţiunilor “Video Settings”. A păsaţi butonul pentru a selecta “Video O rientation,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Continuare

49 Apăsaţi butonul pentru a selecta configurarea dorită, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. • Vertical: Rezoluţia imaginii este de 240 × 180 pixeli. (configurare iniţială) • “Horizontal (right)” sau “Horizontal (left)”: Rezoluţia imaginii este de 320 × 240 pixeli. Modul de operare a butonului de navigare se modifică în funcţie de configurarea aleasă pentru “Video Orientation” ( pag. 15). Vertical Orizontal Sfaturi utile • Orient area imaginii poate fi modificată din ecranul “Now Playing” al clipului video. Apăsaţi butonul OPTION/PWR OFF şi selectaţi “Video Orientation” din opţiunile disponibile. Notes Note • Atunc i când “Display” este configurat pe “On” ( pag. 50), se afişează informaţia detaliată care include titlul clipului, icon-ul, durata vizualizată, etc. Infrormaţia dispare atunci când opţiunea este configurată pe “Off.” • Dacă opţiunea “Video Orientation” este configurată “Horizontal (right),” sau “Horizontal (left),” nu se mai afişează titlul clipului video.