Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

54 Configurarea modului

54 Configurarea modului de afişare a listei fişierelor video Playerul oferă trei moduri de afişare a acestei liste. Puteţi alege între “Title Only,” “Title With Thumbnail*,” sau “Thumbnail Only.” Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi apoi apăsaţi butonul p entru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Video Settings,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista opţiunilor “Video Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Video List Format,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta configurarea dorită, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. • Title Only: Afişează numai titlul clipului video în listă. • Title With Thumbnail: Afişează simboluri grafice, titluri, durate ale fişierelor video. (configurare implicită) • Thumbnail Only: Afişează numai simbolurile grafice asociate fişierelor video. * Termenul de thumbnail desemnează o imagine de dimensiune redusă, captură a unui cadru din respectivul clip video. Sfaturi utile • Modul de afişare a listei video poate fi de asemenea configurat din ecranul listei video. Apăsaţi butonul OPTION/ PWR OFF şi selectaţi “Video List Display Format” din opţiunile disponibile. Notes Notă • Thumbnail-urile pot să nu se afişeze, în funcţie de formatul fişierului grafic.

55 Redarea coloanei sonore dintr-un fişier video Puteţi configura această opţiune atunci când playerul urmează să redea un fişier video, având la dispoziţie opţiunea de a reda respectivul clip video în mod normal ori de a stinge ecranul şi de a asculta numai coloana sonoră a respectivului clip. Configurarea acestei opţiuni pe “No” economiseşte puterea acumulatorului, acesta rezistând un timp mai îndelungat. Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi apoi ap ăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Video Settings,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista opţiunilor “Video Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta “On-Hold Display,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta configurarea dorită, şi apoi ap ăsaţi butonul pentru confirmare. • Yes: Atunci când playerul se află pe on hold, butoanele sunt dezactivate însă clipurile video pot fi redate în mod normal. (configurare implicită) • No: Atunci când playerul se află pe on hold, butoanele sunt dezactivate şi ecranul se stinge, însă coloana sonoră a clipurilor video este redată în mod normal.