Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

62 Rularea unui slide

62 Rularea unui slide show Puteţi alege să redaţi în mod continuu imaginile dintr-un folder. Photo Library Buton navigare Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Photo Library), şi apoi apăsa ţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista folderelor de imagini. Apăsaţi butonul pentru a selecta un folder photo folder, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Slide show-ul porneşte. Sfaturi utile • Puteţi porni redarea unui slide show într-unul din următoarele moduri: — Ţineţi apăsat butonul în lista imaginilor. — Ap ăsaţi butonul în ecranul “Now Playing” al unei imagini. — Apăsaţi butonul OPTION/PWR OFF în lista folderelor cu imagini, şi apoi selectaţi “Begin slide show” din opţiunile disponibile. Notes Notă • La rularea unui slide show, ecranul nu se stinge automat şi nici screensaver-ul nu se activează ( pag. 70).

63 Reglarea modului de rulare a unui slide show Puteţi reda în mod repetat imaginile din componenţa unui slide show. Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta ”Photo Settings”, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista configurărilor “Photo Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Slide Show Repeat,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta configurarea dorită, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. • On: Afişează imaginile dintr-un folder în mod continuu şi continuă afişarea lor în mod repetat. • Off: Afişează imaginile dintr-un folder în mod continuu, până la ultima imagine, apoi rularea revine la punctul de început şi se opreşte. (configurarea iniţială) • Modul de rulare al unui slide show poate fi configurat şi din ecranul “Now Playing” al unei imagini. Apăsaţi butonul OPTION/PWR OFF şi selectaţi “Slide Show Repeat” din opţiunile disponibile. Notes Notă Sfaturi utile • La rularea unui slide show, ecranul nu se stinge automat şi nici screensaver-ul nu se activează ( pag. 70).