Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

72 Reglarea datei şi o

72 Reglarea datei şi o rei (Set Date-Time) Această funcţiune vă permite reglarea manuală a orei. Buton navigare Settings Buton BACK/HOME Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. Apăsaţi butonul pentru a selecta (Settings), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Apăsaţi butonul pentru a selecta “ Common Settings,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează lista de opţiuni “Common Settings”. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Set Date- Time,” şi apoi apăsaţ i butonul pentru confirmare. The screen used to set the date and time appears. Apăsaţi butonul pentru a selecta un an, apoi apăsaţi butonul pentru a creşte/descreşte valoarea, şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Pentru modificarea lunii, zilei, orei şi minutului repetaţi operaţiunile de la pasul . Continuare

73 Întoarcerea la meniul precedent Apăsaţi butonul BACK/HOME. Afişarea orei • Selectaţi (Clock Display) din meniul Home. • Apăsaţi butonul OPTION/PWR OFF în ecranul “Now Playing” al unui fişierr audio şi selectaţi “Clock Display” din opţiunile disponibile. Sfaturi utile • Puteţi alege formatul datei între “YYYY/MM/DD,” “MM/DD/YYYY,” sau “DD/MM/YYYY.” În plus, puteţi alege ca ora să fie afişată fie în mod “12-hour” fie “24-hour.” Pentru detalii suplimentare, vezi “Configurarea formatului datei” (Date Display Format) ( pag. 74), sau “Configurarea formatului orei” (Time Display Form at) ( pag. 75). Notes Note • Dacă bateria se descarcă complet, de exemplu după o perioadă foarte lungă de neutilizare a aparatului, configurările de dată şi oră vor trebui refăcute.