Views
4 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

88 Fişiere imagine (În

88 Fişiere imagine (În Windows Explorer) Copiaţi fişierele sau folderele în folderul “PICTURE” sau “ DCIM”. La primul nivel de adâncime, playerul va recunoaşte atât 1 fişiere cât şi foldere. Folderul “DCIM” va recunoaşte numai foldere. La al doilea nivel de adâncime, folderul "DCIM" 2 şi folderul "PICTURE" vor recunoaşte numai fişiere. Sub nivelul al doilea de adâncime, playerul nu mai 3 recunoaşte nici fişiere nici foldere. * Ierarhia datelor pentru “PICTURES” este aceeaşi cu aceea pentru folderul “PICTURE” . (În player) Folderele stocate în folderele “PICTURE” şi “DCIM” sunt afişate în ordine alfabetică. Fişierele primului nivel de adâncime al folderului “PICTURE” sunt stocate în folderul . Note • Nu deconectaţi cablul USB atunci când pe ecranul playerului este afişat mesajul “Do not disconnect.” pentru a nu deteriora datele transferate. • Nu puteţi redenumi folderele sau şterge folderele “MUSIC,” “MP_ROOT,” “VIDEO,” “PICTURES,” “PICTURE” şi “DCIM”. • Nu modificaţi denumirile fişierelor sau folderelor din folderul “MP_ROOT” deoarece altfel playerul nu le va mai recunoaşte.

89 Ce sunt formatul şi Bit Rate? Ce este formatul audio? Formatul audio reprezintă metoda utilizată de importare a datelor de pe Internet sau de pe un CD audio şi memorarea lor sub formă de fişier audio. Cele mai des întâlnite formate includ MP3, WMA, etc. MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) este un format de compresie extrem de răspândit, bazat pe o tehnologie dezvoltată de către grupul de lucru MPEG din cadrul ISO (International Standards Organization). MP3 poate comprima fişiere audio până la 1/10 din dimensiunile standard ale fişierelor standard CD audio. WMA: WMA (Windows Media Audio) este o tehnologie de compresie audio dezvoltată de către Microsoft. Formatul WMA oferă aceeaşi calitate sonoră ca şi MP3, la dimensiuni mai mici ale fişierelor. AAC: AAC (Advanced Audio Coding) este o tehnologie de compresie audio dezvoltată de către grupul de lucru MPEG din cadrul ISO (International Standard Organization). Formatul AAC oferă aceeaşi calitate sonoră ca şi MP3, la dimensiuni mai mici ale fişierelor. Linear PCM: Linear PCM este un format de înregistrare audio fără compresie digitală. Acesta oferă calitate sonoră identică cu aceea a unui CD audio. Ce înseamnă bit rate? Bit rate se referă la mărimea informaţiei într-un computer necesară pentru înregistrarea unei secunde de semnal audio. În general, bit rate mai mari oferă calitate sonoră mai bună însă necesită şi un spaţiu mai mare de stocare pentru aceeaşi durată a semnalului audio. Ce relaţie există între bit rate, calitatea sonoră şi dimensiunea de stocare? În general, bit rate mai mari oferă calitate sonoră mai bună dar necesită un spaţiu mai mare de stocare. Puteţi aşadar stoca mai puţine fişiere audio în memoria playerului. Bit rate mai mici vă permit stocarea mai multor fişiere audio, dar la o calitate sonoră redusă. Note • Dacă importaţi în computer o melodie, de pe un CD audio, la un bit rate mic, nu puteţi îmbunătăţi ulterior calitatea sonoră selectând un bit rate mai mare la momentul transferului din computer în player. Continuare