Views
9 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

98

98 Operare (continuare) Problema Thumbnail-urile nu sunt afişate. Imaginile coperţilor albumelor nu sunt afişate. Memoria playerului nu se formatează. Playerul a fost oprit necorespunzător şi repornit. Cauză/Remediu Melodiile nu au imagini grafice asociate. Thumbnail-urile sunt afişate numai când sunt asociate fişierelor. Numele thumbnail-urilor nu corespund celor ale fişierelor, iar fişierele video nu sunt în locaţia corectă. Copiaţi un fişier JPEG având acelaşi nume ca şi fişierul video, în folderul respectiv aflat sub folderul “VIDEO”. Anumite imagini nu sunt afişate, în funcţie de formatul thumbnail-ului sau al imaginii copertei. Informaţia necesară nu a fost transferată. Coperţile sunt afişate numai dacă au fost transferate odată cu albumul. Puteţi face acest lucru cu ajutorul Windows Media Player 11 sau a altui software capabil de transfer şi de asocierea imaginilor grafice cu albumul. Pentru detalii referitoare la operare, consultaţi secţiunea de asistenţă a software-ului sau inform aţiile oferite de producător. Anumite imagini nu sunt afişate, în funcţie de formatul imaginii copertei. Acumulatorul este aproape descărcat. Încărcaţi acumulatorul conectând playerul la computer ( pag. 83). În situaţia unei defecţiuni, playerul se opreşte şi se reporneşte automat. Afişaj Problema În locul titlului este afişat “”. În loc de numele artistului sau titlul albumului este afişat “Unknown”. Pe ecran sunt afişate caractere neinteligibile. În timpul afişării unei imagini, ecranul se întunecă. Cauză/Remediu Titlul conţine caractere care nu pot fi redate. Redenumiţi titlul folosi nd caracterele corespunzătoare de pe computer. Fişierul nu conţine nici o informaţie de tipul numelui artistului, titlul, etc. A fost selectată o limbă necorespunzătoare pentru afişarea mesajelor. Corectaţi configurarea din “Selectarea limbii meniurilor” ( pag. 81), şi transferaţi din nou fişierele pe player. Playerul nu a primit nici o comandă pe durata de timp selectată în “ Reglarea duratei de timp pentru screensaver” ( pag. 70). Apăsaţi orice buton. Continuare

99 Afişaj (continuare) Problema Cauză/Remediu Ecranul se stinge. Playerul nu a primit nici o comandă timp de mai bine de 30 de secunde în timpul întreruperii redării unui fişier. Apăsaţi orice buton. Playerul nu a primit nici o comandă pe durata de timp selectată în “Reglarea duratei de timp pentru screensaver” atunci când “Screensaver” este configurat pe “Blank” ( pag. 69). Apăsaţi orice buton. Configuraţi “Screensaver” pe orice altceva în afară de “Blank.” “ On-Hold Display” este setat pe “No.” Deplasaţi butonul HOLD în poziţia opusă ( pag. 10). Se taţi “On-Hold Display ” pe “Yes” ( pag. 55). Puteţi reda un fişier video chiar şi cu funcţiunea HOLD activată. Se afişează un mesaj. Vezi capitolul “M esaje” ( pag. 105). Durata de funcţionare Problema Acumulatorul ţine prea puţin. Cauză/Remediu Temperatura mediului înconjurător este sub 5 °C (41 °F). Durata de funcţionare a acumulatorului se scurtează datorită caracteristicilor sale constructive. Aceasta nu este o defecţiune. Durata de încărcare a acumulatorului nu este suficientă. Încărcaţi acumulatorul complet. Prin ajustarea configurărilor sau administrarea corespunzătoare a funcţionării acumulatorului, se poate prelungi durata de funcţionare a playerului ( pag. 84). Playerul nu a fost folosit o perioadă mai lungă de timp. Eficienţa acumulatorului se va îmbunătăţi prin efectuarea unor cicluri complete de încărcare - descărcare. Atunci când durata de utilizare a acumulatorului ajunge la jumătate faţă de durata iniţială chiar şi după o reîncărcare completă, acumulatorul trebuie înlocuit. Luaţi legătura cu cel mai apropiat dealer Sony. Este redat conţinut protejat de drepturi de autor. La redarea fişierelor al căror conţinut este protejat de drepturi de autor, există posibilitatea ca durata de utiliz a acumulatorului să se scurteze. are Continuare